Algemene voorwaarden cursus ‘Flute Colors in de les’

Organisatie

 1. De cursus ‘Flute Colors in de les’ wordt georganiseerd door Rogier de Pijper, de bedenker van Flute Colors.
 2. De lessen worden gegeven door Rogier de Pijper.

De cursus

 1. De cursus ‘Verder met Flute Colors’ bestaat uit drie lessen verspreid over drie verschillende dagen.
 2. Er is plaats voor minimaal vier deelnemers en maximaal zes cursisten per cursus.
 3. Bij minder dan 4 deelnemers kan de organisatie ervoor kiezen de cursus te verdelen over twee dagen. Dit zal altijd in overleg gebeuren met de cursisten.
 4. Elke les duurt 2,5 uur inclusief een korte pauze.

Aanmelding

 1. Een aanmelding is definitief zodra een ticket via de website is gekocht.
 2. Tickets worden op naam uitgegeven.
 3. Twee weken voor aanvang van de cursus krijgt de cursist een herinneringsmail.
 4. Materiaal voor de cursus, de Flute Colors study set, is niet bij de prijs inbegrepen. Wel is deze tegen korting te krijgen tijdens de eerste cursusdag.

 

Annulering door de cursist

 1. Annulering van de cursus dient per mail of telefoon te geschieden.
 2. In geval van annulering door de cursist is deze 20% van de cursusprijs verschuldigd tot twee weken voor de cursus.
 3. Als de cursus door de cursist geannuleerd wordt minder dan twee weken voor de eerste les van de cursus dan wordt er geen restitutie verleend.
 4. Mocht een cursist onverhoopt bij één of meerdere cursusdagen niet aanwezig kunnen zijn dan mag de betreffende les ingehaald worden tijdens een andere ‘Flute Colors in de les’ cursus. Dit dient altijd in overleg met de docent te gebeuren.
 5. Mocht het inhalen van de les kosten met zich meebrengen voor de docent dan worden deze kosten in rekening gebracht bij de cursist.

Annulering door de organisatie

 1. Bij annulering van een les of de hele cursus door de organisatie wordt in overleg met de cursisten een andere datum afgesproken. Mocht dit niet lukken dan krijgen cursisten de mogelijk de les of gehele cursus tijdens een andere cursus in te halen of voor de desbetreffende les wordt geld naar rato terugbetaald.