Flute Colors arrangements

Sheet music with extended techniques for flute

Here you can buy and download sheet music of arrangements with extended techniques for flute.

Variations on well know flute exercises, traditional songs, but also modern pop songs. From Drouet and Bach to Justin Bieber and Bruno Mars. Have fun with extended techniques for flute!


Filter downloads

Results order

Study guide

Difficulty

Technique

Category

Artist/composer

Easy/Medium

 225 Fun with ‘I Ain’t Worried’

Working on multiphonics is useful for many things. Become aware of the space in your mouth, air pressure, auditory skills. To work on finger movements a bit I’ve added key clicks with and without flute sound and to work on supporting I added harmonics. Relax and practise with an open mind.

Werken aan multiphonics is voor veel dingen nuttig. Word je bewust van de ruimte in je mond, luchtdruk, auditieve vaardigheden. Om wat aan vingerbewegingen te werken heb ik key clicks met en zonder fluitklank toegevoegd en om aan de ademsteun te werken heb ik harmonics toegevoegd. Ontspan en oefen met een open mind.

Easy/Medium

 212 Fun with ‘Sunshine’

In this warm-up, I used one pattern to be played with key clicks. The pattern is the same for the entire piece. I made it more challenging by adding harmonics based on this pattern. The second part is easier if the first part is too fast. It is also possible to play both parts with multiple playes as a duet.

In deze warming-up heb ik één patroon gebruikt dat met key clicks gespeeld moet worden. Het patroon is hetzelfde voor het hele stuk. Ik heb het uitdagender gemaakt door harmonics toe te voegen op basis van dit patroon. De tweede partij is makkelijker voor als de eerste partij te snel is. Het is ook mogelijk om beide partijen als duet te spelen.

Easy/Medium

 198 Fun with ‘Run’

Normally you are free to choose the way of playing key clicks in Flute Colors arrangements. But in this arrangement it is a little different. The fingers to play the key clicks are indicated. This way this exercise becomes an exercise for the coordination of the fingers. Training the independence of the fingers.

Normaal gesproken ben je vrij om zelf de manier te kiezen om de key clicks in Flute Colors arrangementen te spelen, maar in dit arrangement is dat net even anders. De vingers om de key clicks te spelen zijn aangegeven. Zo wordt deze oefening een oefening voor het trainen van de onafhankelijkheid van de vingers.