Logo Flute Colors Extended techniques for flute

Flute Colors arrangements

Sheet music with extended techniques for flute

Here you can buy and download sheet music of arrangements with extended techniques for flute.

Variations on well know flute exercises, traditional songs, but also modern pop songs. From Drouet and Bach to Justin Bieber and Bruno Mars. Have fun with extended techniques for flute!


Filter downloads

Results order

Study guide

Difficulty

Technique

Category

Artist/composer

Difficult

 231 Mozart – March of the Priests

This piece from Mozart’s Zauberflöte is beautiful and peaceful. It is perfect for practicing singing and playing. A real challenge for coordination. If you want more of a challenge, sing the high part and play the low part. If you want less of a challenge, sing and play the first part simultaneously.

Dit stuk uit de Zauberflöte van Mozart is mooi en vredig. Het is perfect voor het oefenen van zingen en spelen. Een echte uitdaging voor coördinatie. Als je meer uitdaging wilt, zing dan de eerste partij en speel de lage partij. Als je minder uitdaging wilt, zing en speel dan de eerste partij unisono.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Medium

 229 Fun with ‘Late Night Talking’

With this exercise you can work on precise finger movements, intonation and coordination. Feel free to vary the exercise and improvise as much as you can. Singing and playing in particular can be a challenge. Have fun with it!

Met deze oefening kun je werken aan precieze vingerbewegingen, intonatie en coördinatie. Varieer gerust met de oefening en improviseer zoveel als je kunt. Vooral zingen en spelen kan een uitdaging zijn. Het belangrijkste is dat je plezier maakt!

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy/Medium

 225 Fun with ‘I Ain’t Worried’

Working on multiphonics is useful for many things. Become aware of the space in your mouth, air pressure, auditory skills. To work on finger movements a bit I’ve added key clicks with and without flute sound and to work on supporting I added harmonics. Relax and practise with an open mind.

Werken aan multiphonics is voor veel dingen nuttig. Word je bewust van de ruimte in je mond, luchtdruk, auditieve vaardigheden. Om wat aan vingerbewegingen te werken heb ik key clicks met en zonder fluitklank toegevoegd en om aan de ademsteun te werken heb ik harmonics toegevoegd. Ontspan en oefen met een open mind.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 224 Fun with ‘Green, Green Grass’

This warm up exercise adds simple exercises to warm up properly before starting your day. The wind sounds make your embouchure flexible, pizzicato is a good way to strengthen your tongue, tone bending to find the right angle and flutter tongue for awareness of tension and support.

Deze warming-upoefening bevat eenvoudige oefeningen om goed op te warmen voordat je aan je dag begint. De wind sounds maken je embouchure flexibel, pizzicato is een goede manier om je tong te versterken, toonbuigingen om de juiste blaashoek te vinden en flutter tongue voor bewustzijn van spanning en ademsteun.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 216 Fun with ‘Everybody’s Got Somebody But Me’

This catchy pop song is perfect to start your daily routine. Fluttertongue is an interesting technique to practice support and to relax the throat, pizzicato helps you to improve the movement of the tongue, as well as the tongue stops and I have added wind tones to the exercise to activate the abdomen.

Dit aanstekelijke popnummer is perfect om je dagelijkse routine mee te beginnen. Flutter tongue is een interessante techniek om ademsteun te oefenen en de keel te ontspannen, pizzicato helpt je om de beweging van de tong te verbeteren, evenals de tongue stops en ik heb windtonen aan de oefening toegevoegd om de beweging van de buik te activeren.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy/Medium

 212 Fun with ‘Sunshine’

In this warm-up, I used one pattern to be played with key clicks. The pattern is the same for the entire piece. I made it more challenging by adding harmonics based on this pattern. The second part is easier if the first part is too fast. It is also possible to play both parts with multiple playes as a duet.

In deze warming-up heb ik één patroon gebruikt dat met key clicks gespeeld moet worden. Het patroon is hetzelfde voor het hele stuk. Ik heb het uitdagender gemaakt door harmonics toe te voegen op basis van dit patroon. De tweede partij is makkelijker voor als de eerste partij te snel is. Het is ook mogelijk om beide partijen als duet te spelen.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 208 Fun with ‘Hold On’

This time a warming-up focused on articulation and support. Practicing pizzicato will help improve the tongue movement and tongue stops activate the support. To have a bit of a combination with sound I added harmonics. Use vowels to make them sound warm and round.

Deze keer een warming-up gericht op articulatie en steun. Het oefenen van pizzicato zal de tongbeweging helpen verbeteren en tongstops activeren de ademsteun. Om een beetje een combinatie met geluid te hebben heb ik harmonics toegevoegd. Gebruik vocalen om ze warm en rond te laten klinken.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 201 Fun with Cozy Little Christmas

‘Everybody’s in a hurry, in a flurry’. That’s how this song begins. Well, you can relax a little with these embouchure exercises. Practice flexibility with tone bending and a relaxed embouchure with ghost harmonics while enjoying this jolly Christmas song.

‘Everybody’s in a hurry, in a flurry’. Zo begint dit lied. Nou, je kunt een beetje ontspannen met deze embouchure-oefeningen. Oefen flexibiliteit met tone bending en een ontspannen embouchure met ghost harmonics terwijl je geniet van dit vrolijke kerstlied.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy/Medium

 198 Fun with ‘Run’

Normally you are free to choose the way of playing key clicks in Flute Colors arrangements. But in this arrangement it is a little different. The fingers to play the key clicks are indicated. This way this exercise becomes an exercise for the coordination of the fingers. Training the independence of the fingers.

Normaal gesproken ben je vrij om zelf de manier te kiezen om de key clicks in Flute Colors arrangementen te spelen, maar in dit arrangement is dat net even anders. De vingers om de key clicks te spelen zijn aangegeven. Zo wordt deze oefening een oefening voor het trainen van de onafhankelijkheid van de vingers.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy/Medium

 187 Fun with ‘Save Your Tears’

You don’t have to cry with this warm-up exercise. Bamboo tones help you discover new sounds and are useful for intonation. Playing the flutter tongue can help improve support and notice tension in the throat. Tongue stops are helpful for the coordination of the tongue and abdomen.

Huilen is niet nodig bij deze warming-up oefening. Bamboe tonen helpen je nieuwe klanken te ontdekken en zijn goed voor het oefenen van intonatie. Het spelen van de flutter tongue kan helpen de ademsteun te verbeteren en spanning in de keel op te merken. Tongstops zijn nuttig voor de coördinatie van de tong en de buik.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.