Logo Flute Colors Extended techniques for flute

Flute Colors arrangements

Sheet music with extended techniques for flute

Here you can buy and download sheet music of arrangements with extended techniques for flute.

Variations on well know flute exercises, traditional songs, but also modern pop songs. From Drouet and Bach to Justin Bieber and Bruno Mars. Have fun with extended techniques for flute!


Filter downloads

Results order

Study guide

Difficulty

Technique

Category

Artist/composer

Medium

 238 Blavet – Adagio from ‘La Lumagne’

Ornamentation is very important in Baroque music. At that time, color trills were already being used to enrich the music. It’s fun to experiment a bit with that concept. You can play this piece with piano or play the bass line on a bass flute.

Versieringen zijn erg belangrijk in barokmuziek. In die tijd werden er al kleurtrillers gebruikt om de muziek te verrijken. Het is leuk om een beetje met dat concept te experimenteren. Je kunt dit stuk met piano spelen of de baslijn op een basfluit spelen.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy/Medium

 236 Vivaldi – Aria di Giga

As a child I played this piece on the recorder and it always made me smile. I am happy to add it to the Flute Colors collection. The harmonics in the second part of the piece are meant to open up your sound while increasing sustain. You can omit the harmonics when you play this piece in a concert.

Als kind speelde ik dit stuk op de blokfluit en ik werd er altijd heel vrolijk van. Ik ben blij om het toe te voegen aan de Flute Colors collectie. De harmonics in het tweede deel van het stuk zijn bedoeld om je klank te openen en tegelijkertijd de ademsteun te vergroten. Je kunt de harmonics weglaten als je dit stuk speelt tijdens een concert.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy/Medium

 226 Winner – Cuckoo Galop

One of the funniest techniques is tongue stops. Not only do they sound funny, they are also perfect for practicing the coordination between the abdomen and the tongue.

Een van de grappigste technieken is tongue stops. Ze klinken niet alleen grappig, ze zijn ook perfect om de coördinatie tussen buik en tong te oefenen.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 214 Burgmüller – Ave Maria

The C# is a tricky note on the flute. Often the intonation is much too high and the color is completely different. Practicing C# with harmonics is a useful way to work on intonation and color. In this arrangement, the C# sometimes should be played as harmonic and sometimes with normal fingering. Compare both versions and try to get the C# intonation with regular fingers the same as the one played as a harmonic.

De Cis is een lastige noot op de fluit. Vaak is de intonatie veel te hoog en is de kleur totaal anders. Het oefenen van de Cis met harmonics is een effectieve manier om aan intonatie en kleur te werken. In dit arrangement moet de Cis soms als harmonic en soms met normale greep worden gespeeld. Vergelijk beide versies en probeer de intonatie van de Cis met de gewone greep hetzelfde te krijgen als Cis die als harmonic wordt gespeeld.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 213 Berens – Menuetto

A flexible embouchure is a must for any flute player. Practicing wind tones is a perfect way of achieving that goal. In this arrangement, wind sounds and traditional flute sounds are alternated. Try playing the wind tones with the energy you would normally use to play.

Een flexibele embouchure is een must voor elke fluitspeler. Het oefenen van windtonen is een perfecte manier om dat doel te bereiken. In dit arrangement worden windtonen en traditionele fluitklank afgewisseld. Probeer de windtonen te spelen met de energie die je normaal gesproken zou gebruiken om te spelen.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Medium/Difficult

 207 Horr – Sonatine C-dur, 1st movement

As a child I had piano lessons. I have played this piece over and over again. I loved it. Now we can play this piece and practice multiphonics. I didn’t add actual multiphonics, but in this arrangement you can practice the steps to play multiphonics. And who knows, maybe the multiphonic just appears.

Als kind had ik pianoles. Ik heb dit stuk keer op keer gespeeld. Ik vond het geweldig. Nu kunnen we dit stuk spelen en multiphonics oefenen. Ik heb geen echte multiphonic toegevoegd, maar in dit arrangement kun je de stappen oefenen om multiphonics te spelen. En wie weet, misschien ontstaat de multiphonic gewoon.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Medium

 206 Grieg – Solveig’s Song

The pieces of Peer Gynt have these beautiful soft chords. They are perfect for us flutists to practice whispertones. Whispertones work best when the embouchure is relaxed but focused. A perfect exercise for relaxing the embouchure and for breath control.

De stukken van Peer Gynt hebben prachtige zachte akkoorden. Ze zijn perfect voor ons fluitisten om whispertones te oefenen. Whispertones werken het beste wanneer het embouchure ontspannen maar gefocust is. Een perfecte oefening voor het ontspannen van het embouchure en voor controle over de luchtstroom.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 205 Glinka – Russian Polka

Glinka was one of the first composers to use Russian themes in his operas. He inspired many Russian composers. This simple melody is perfect for adding and practicing jetwhistles. Practicing jetwhistles can help you get more support and is therefore ultimately good for the sound.

Glinka was een van de eerste componisten die Russische thema’s in zijn opera’s gebruikte. Hij inspireerde vele Russische componisten. Deze eenvoudige melodie is perfect om jetwhistles toe te
voegen en te oefenen. Het beoefenen van jetwhistles kan je helpen om meer steun te krijgen en is daarom uiteindelijk goed voor het geluid.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 195 Chadwick – The Waterlily

The melody of this song is perfect for practicing bamboo tones. Two have been added in this piece: one for the high D and one for the high E. These bamboo tones give a nice color to these tones. Enjoy the tranquility of the melody as the piano imitates the water.

De melodie van dit stuk is perfect voor het oefenen van bamboetonen. In dit stuk zijn er twee toegevoegd: één voor de hoge D en één voor de hoge E. Deze bamboe tonen geven een mooie kleur aan deze tonen. Geniet van de rust van de melodie terwijl de piano het water imiteert.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy/Medium

 186 Clarke – Prince of Denmark March

There was already quite a bit of ornamentation in the piece, but there was still room for more! The tongue stops in the piece make the piece a bit more humorous. The alternation between the traditional notes and the tongue stops is a fun challenge.

Er zat al aardig wat versiering in het stuk, maar er was nog ruimte voor meer! De tongue stops in het stuk maken het stuk humoristischer. De afwisseling tussen de traditionele noten en de tongue stops is een leuke uitdaging.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.