Logo Flute Colors Extended techniques for flute

Flute Colors arrangements

Sheet music with extended techniques for flute

Here you can buy and download sheet music of arrangements with extended techniques for flute.

Variations on well know flute exercises, traditional songs, but also modern pop songs. From Drouet and Bach to Justin Bieber and Bruno Mars. Have fun with extended techniques for flute!


Filter downloads

Results order

Study guide

Difficulty

Technique

Category

Artist/composer

Medium/Difficult

 271 Come, Follow Me!

Singing and playing is good for your sound. It relaxes the throat and makes you aware of the space in your mouth and throat. In addition, if you like a challenge, try singing and playing this melody as a round. Start slowly and you’ll see it’s easier than it sounds.

Zingen en spelen is goed voor je klank. Het ontspant de keel en maakt je bewust van de ruimte in je mond en keel. Als je daarnaast van een uitdaging houdt, probeer dan eens deze melodie als een canon te zingen en te spelen. Begin langzaam en je zult zien dat het makkelijker is dan je misschien denkt.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Medium

 270 Andersen – Study 21, Op. 37

In this study, there are melody notes and accompaniment notes. Studying with wind sounds makes the melody clearer and is great for practicing flexibility. Study this study alongside the original version.

In deze étude zijn er melodienoten en begeleidingsnoten. Studeren met wind sounds maakt dat de melodie duidelijker naar voren komt en is geweldig om flexibiliteit te oefenen. Studeer deze versie van de étude naast de originele versie.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Medium/Difficult

 267 Pachelbel’s Canon

The most famous round has to be Pachelbel’s round. The beginning of the piece is already beautiful and perfect for us to practice whistle tones. Take your time and use the position of the tongue to make the sound more stable. To find the correct position of the tongue, whistle without a flute (even if you’re not able to do that).

De bekendste canon moet wel de canon van Pachelbel zijn. Het begin van het stuk is al mooi en perfect voor ons om whistle tones te oefenen. Neem de tijd en gebruik de positie van de tong om het geluid stabieler te maken. Om de juiste positie van de tong te vinden, fluit je zonder fluit (zelfs als je dat niet kunt).

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy/Medium

 263 Wilhelmus

This is the Dutch national anthem. It has 15 verses. The text is first mentioned in 1572. The text is attributed to Marnix van Sint Aldegonde, William of Orange’s secretary. Adriaen Valerius added the melody to his book ‘Nederlandtsche Gedenck-clank’ in 1626.

Dit is het Nederlandse volkslied. Het heeft 15 verzen. De tekst werd voor het eerst genoemd in 1572. De tekst wordt toegeschreven aan Marnix van Sint Aldegonde, de secretaris van Willem van Oranje. Adriaen Valerius voegde de melodie toe aan zijn boek ‘Nederlandtsche Gedenck-clank’ in 1626.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy/Medium

 262 God Save The Queen

This is the national anthem of Great Britain. We’re not sure who wrote this song. On the internet John Bull, Henry Purcell are mentioned as possible composers, but also Händel. We’ll probably never know for sure. At the coronation of King Charles, we should probably sing “God Save The King” again.

Dit is het volkslied van Groot-Britanië. We weten niet zeker wie dit lied heeft geschreven. Op internet worden John Bull, Henry Purcell als mogelijke componisten genoemd, maar ook Händel. We zullen het waarschijnlijk nooit zeker weten. Na de kroning van King Charles zingen we weer “God Save The King”.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Medium/Difficult

 259 The Robin

This time the bird doesn’t sing, but we do. Adding your voice to your flute playing is an interesting feeling. Suddenly everything you are used to changed. Not only good for coordination, but also for developing sound.

Deze keer zingt de vogel niet, maar wij wel. Je stem toevoegen aan je fluitspel is een interessant gevoel. Plots veranderde alles wat je gewend was. Niet alleen goed voor de coördinatie, maar ook voor het ontwikkelen van klank.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy/Medium

 258 Spring’s Message

Making a simple melody challenging. I love it! Just like this melody. It’s easy at first glance, but playing bamboo tones with alternative fingerings makes it very challenging. Get familiar with the fingerings first, then have fun with the piece!

Een simpele melodie uitdagend maken. Ik hou ervan! Net als deze melodie. Op het eerste gezicht is het gemakkelijk, maar het spelen van bamboetonen met alternatieve grepen maakt het erg uitdagend. Raak eerst vertrouwd met de grepen en heb dan plezier met het stuk!

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 255 The Siege of Limerick

One of the most fascinating techniques on the flute are multiphonics. Not only is their sound unique, everything we’ve learned about playing with the right support and airspeed to play a note well needs to be rethought. Two relatively easy multiphonics have been chosen for this piece. Don’t think too much about it and just go for it!

Een van de meest fascinerende technieken op de fluit zijn multiphonics. Niet alleen is hun geluid uniek, alles wat we hebben geleerd over spelen met de juiste ademsteun en luchtsnelheid om een noot goed te spelen, moet worden heroverwogen. Voor dit stuk is gekozen voor twee relatief gemakkelijke multiphonics. Denk er niet te veel over na en ga er gewoon voor!

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Medium

 250 Lavender’s Blue

Harmonics are used by many teachers to help the student strengthen the embouchure and increase support. Start by playing the melody first so that you get to know it. Then work on the variation with the harmonics. It is possible to play this piece with or without the accompaniment of two other players.

Harmonics worden door veel docenten gebruikt om de leerling te helpen het embouchure te versterken en de ademsteun te vergroten. Begin eerst met het spelen van de melodie zodat je deze leert kennen. Werk dan aan de variatie met de harmonics. Het is mogelijk om dit stuk met of zonder begeleiding van twee andere spelers te spelen.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Medium

 248 Drive the Cold Winter

Alternating the traditional way of playing with, for example, playing pizzicato is a magical feeling. It feels like you’re playing two parts at the same time on your own. Very, very good for flexibility.

De traditionele manier van spelen afwisselen met bijvoorbeeld het spelen van pizzicato is een magisch gevoel. Het voelt alsof je in je eentje twee partijen tegelijk speelt. Heel, heel goed voor flexibiliteit.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

SPONSORED BY: