Logo Flute Colors Extended techniques for flute

Flute Colors arrangements

Sheet music with extended techniques for flute

Here you can buy and download sheet music of arrangements with extended techniques for flute.

Variations on well know flute exercises, traditional songs, but also modern pop songs. From Drouet and Bach to Justin Bieber and Bruno Mars. Have fun with extended techniques for flute!


Filter downloads

Results order

Study guide

Difficulty

Technique

Category

Artist/composer

Easy/Medium

 262 God Save The Queen

This is the national anthem of Great Britain. We’re not sure who wrote this song. On the internet John Bull, Henry Purcell are mentioned as possible composers, but also Händel. We’ll probably never know for sure. At the coronation of King Charles, we should probably sing “God Save The King” again.

Dit is het volkslied van Groot-Britanië. We weten niet zeker wie dit lied heeft geschreven. Op internet worden John Bull, Henry Purcell als mogelijke componisten genoemd, maar ook Händel. We zullen het waarschijnlijk nooit zeker weten. Na de kroning van King Charles zingen we weer “God Save The King”.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Medium

 250 Lavender’s Blue

Harmonics are used by many teachers to help the student strengthen the embouchure and increase support. Start by playing the melody first so that you get to know it. Then work on the variation with the harmonics. It is possible to play this piece with or without the accompaniment of two other players.

Harmonics worden door veel docenten gebruikt om de leerling te helpen het embouchure te versterken en de ademsteun te vergroten. Begin eerst met het spelen van de melodie zodat je deze leert kennen. Werk dan aan de variatie met de harmonics. Het is mogelijk om dit stuk met of zonder begeleiding van twee andere spelers te spelen.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Medium

 248 Drive the Cold Winter

Alternating the traditional way of playing with, for example, playing pizzicato is a magical feeling. It feels like you’re playing two parts at the same time on your own. Very, very good for flexibility.

De traditionele manier van spelen afwisselen met bijvoorbeeld het spelen van pizzicato is een magisch gevoel. Het voelt alsof je in je eentje twee partijen tegelijk speelt. Heel, heel goed voor flexibiliteit.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Medium

 247 CPE Bach – Polacca

Practicing tone bending is good for many things: flexibility, finding the right angle, and improving your intonation and aural skills. In this arrangement, we need to use the fingering of some notes to play the previous note.

Het oefenen van toonbuiging is goed voor veel dingen: flexibiliteit, het vinden van de juiste hoek en het verbeteren van je intonatie en auditieve vaardigheden. In dit arrangement moeten we de greep van sommige noten gebruiken om de vorige noot te spelen.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 245 Winter Ade

We’re not saying goodbye to winter just yet, but we can use this melody to practice harmonicsand ghost harmonics. Work on the harmonics first to improve suppport and airspeed, then use the ghost harmonics to relax the embouchure.

We nemen nog geen afscheid van de winter, maar we kunnen deze melodie wel gebruiken om harmonics en ghost harmonics te oefenen. Werk eerst aan de harmonics om de ademsteun en luchtsnelheid te verbeteren. Werk daarna aan de ghost harmonics om het embouchure te ontspannen.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Medium

 240 Bartók – Brâul

This is a second Flute Colors arrangement of a piece from Bartók’s Romanian Christmas Carols. You can have fun with the time signature changes and pizzicato has been added to make some notes more percussive. Try to sound them all at once.

Dit is een tweede Flute Colors-arrangement van een stuk uit Bartóks Romanian Christmas Carols. Laat je verrassen door de maatsoortwisselingen. Pizzicato is toegevoegd om sommige noten percussiever te maken. Probeer ze allemaal tegelijk te laten klinken.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Medium

 238 Blavet – Adagio from ‘La Lumagne’

Ornamentation is very important in Baroque music. At that time, color trills were already being used to enrich the music. It’s fun to experiment a bit with that concept. You can play this piece with piano or play the bass line on a bass flute.

Versieringen zijn erg belangrijk in barokmuziek. In die tijd werden er al kleurtrillers gebruikt om de muziek te verrijken. Het is leuk om een beetje met dat concept te experimenteren. Je kunt dit stuk met piano spelen of de baslijn op een basfluit spelen.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy/Medium

 236 Vivaldi – Aria di Giga

As a child I played this piece on the recorder and it always made me smile. I am happy to add it to the Flute Colors collection. The harmonics in the second part of the piece are meant to open up your sound while increasing sustain. You can omit the harmonics when you play this piece in a concert.

Als kind speelde ik dit stuk op de blokfluit en ik werd er altijd heel vrolijk van. Ik ben blij om het toe te voegen aan de Flute Colors collectie. De harmonics in het tweede deel van het stuk zijn bedoeld om je klank te openen en tegelijkertijd de ademsteun te vergroten. Je kunt de harmonics weglaten als je dit stuk speelt tijdens een concert.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 235 Boismortier – Sarabande

Normally we don’t like sound with air, but practicing wind sounds can help you develop a flexible embouchure. It also can have a misterious effect in music. Make sure you use enough support, energy and make articulation as clear as you would when playing with traditional sound.

Normaal gesproken houden we niet van klank met ruis, maar het oefenen van wind sounds kan je helpen een flexibel embouchure te ontwikkelen. Het kan ook een mysterieus effect hebben in muziek. Zorg voor voldoende ademsteun, energie en maak de articulatie zo duidelijk als je zou doen bij het spelen met traditioneel geluid.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy/Medium

 223 Ponchielli – Dance Of The Hours

This theme from la Gioconda is excellent for practicing jetwhistles. Practicing jetwhistles is a good way to work on support. Better support has a positive effect on your sound.

Dit thema van la Gioconda is uitstekend geschikt voor het oefenen van jetwhistles. Jetwhistles oefenen is een goede manier om aan ademsteun te werken. Betere ademsteun heeft een positief effect op de klank.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

SPONSORED BY: