Flute Colors arrangements

Sheet music with extended techniques for flute

Here you can buy and download sheet music of arrangements with extended techniques for flute.

Variations on well know flute exercises, traditional songs, but also modern pop songs. From Drouet and Bach to Justin Bieber and Bruno Mars. Have fun with extended techniques for flute!


Filter downloads

Results order

Study guide

Difficulty

Technique

Category

Artist/composer

Medium

 311 Andersen – Study 3, Op. 37

Joachim Andersen was said to be a strict teacher for his students. He wrote many interesting studies at different levels. Always know what you want to learn from a study before you start doing it. In this Flute Colors version you can work on support, articulation and coordination. Practice this version alongside the original version.

Joachim Andersen zou een strenge leraar zijn geweest voor zijn leerlingen. Hij schreef veel interessante études op verschillende niveaus. Weet altijd wat je wilt leren van een étude voordat je eraan begint. In deze Flute Colors-versie kun je werken aan steun, articulatie en coördinatie. Oefen deze versie naast de originele versie.

Medium

 309 Braun – Allemanda

Sometimes I discover a composer unknown to me who is quite interesting. This was the case with Jean-Daniel Braune. I found one of his pieces. And when I looked on YouTube, I found out that he is quite famous… Well, you can’t know everything. This Allemanda from one of his solo pieces is great for experiencing the benefits of practising harmonics. A real puzzle in the beginning!

Soms ontdek ik een voor mij onbekende componist die best interessant is. Dit was het geval bij Jean-Daniel Braune. Ik heb een van zijn stukken gevonden. En toen ik op YouTube keek, kwam ik erachter dat hij best bekend is… Nou ja, je kunt niet alles weten. Deze Allemanda uit een van zijn solostukken is geweldig om de voordelen van het oefenen van harmonics te ervaren. Een echte puzzel in het begin!

Medium

 308 Rosen Fra Fyn

The melody of this round is easy and therefore perfect for practicing singing and playing. In the first variation you can sing a bass line and in the second variation you can sing and play the melody as a round. Ideal for practising coordination and intonation. It looks difficult, but once you get the hang of it, it’s fun!

De melodie van deze ronde is makkelijk en daarom perfect om te oefenen met zingen en spelen. In de eerste variant kun je een baslijn zingen en in de tweede variant kun je de melodie als een ronde zingen en spelen. Ideaal voor het oefenen van coördinatie en intonatie. Het lijkt moeilijk, maar als je het eenmaal onder de knie hebt, is het leuk!

Medium

 306 Fun with ‘Before You Leave Me’

‘Darling, handle me with care’ is the opening line of this song. We can say the same for the extended techniques in this exercise and for your embouchure. The harmonics in particular make this exercise a real workout for the lips and support. Handle with care!

‘Darling, handle me with care’ is de openingszin van dit nummer. Hetzelfde kunnen we zeggen voor de moderne technieken in deze oefening en voor je embouchure. Vooral de harmonics maken deze oefening tot een echte workout voor de lippen en ademsteun. Handle with care!

Medium

 297 Fun with ‘Speed of Light’

This warm-up focuses entirely on wind sounds. An intense training for your embouchure. I have combined various exercises, from traditional sound to wind sound and vice versa, and alternating between windsound and traditional sound. A real challenge! Listen carefully to your body and stop practicing if your muscles get too tired.

Deze warming-up richt zich volledig op wind sounds. Een intense training voor je embouchure. We hebben verschillende oefeningen samengevoegd, van traditioneel geluid naar windsound en vice versa, en afwisseling tussen windsound en traditioneel geluid. Een echte uitdaging! Luister goed naar je lichaam en stop met oefenen als je spiertjes te vermoeid raken.

Medium

 280 Graupner – Gavotte

Singing and playing brings many benefits. It improves your coordination and is good for the sound. In this exercise, the goal is to sing and play in unison. You don’t necessarily have to sing in the same octave as you play. In this arrangement, the second part of the musical sentence should always be sung. Of course, you can vary it yourself.

Zingen en spelen brengt veel goeds. Het verbetert je coördinatie en is goed voor de klank. In deze oefening is het de bedoeling dat je unisono zingt en speelt. Met je stem hoef je niet per se in het octaaf te zingen waarin je speelt. Bij dit arrangement moeten de nazinnen steeds gezongen worden. Je mag natuurlijk zelf vaiëren.

Medium

 273 Fun with ‘Multicolor’

This exercise focuses entirely on multiphonics. I chose three and built it up gradually. You can first practice a little with both sounds of a multiphonic separately and then combine them. The multiphonics used in this exercise work best when you play them very softly.

Deze oefening richt zich volledig op multiphonics. Ik heb er drie uitgekozen en geleidelijk opgebouwd. Je kunt eerst een beetje oefenen met beide tonen van een multiphonic afzonderlijk en ze vervolgens combineren. De multiphonics die in deze oefening worden gebruikt, werken het beste als je ze heel zacht speelt.

Medium

 270 Andersen – Study 21, Op. 37

In this study, there are melody notes and accompaniment notes. Studying with wind sounds makes the melody clearer and is great for practicing flexibility. Study this study alongside the original version.

In deze étude zijn er melodienoten en begeleidingsnoten. Studeren met wind sounds maakt dat de melodie duidelijker naar voren komt en is geweldig om flexibiliteit te oefenen. Studeer deze versie van de étude naast de originele versie.

Medium

 250 Lavender’s Blue

Harmonics are used by many teachers to help the student strengthen the embouchure and increase support. Start by playing the melody first so that you get to know it. Then work on the variation with the harmonics. It is possible to play this piece with or without the accompaniment of two other players.

Harmonics worden door veel docenten gebruikt om de leerling te helpen het embouchure te versterken en de ademsteun te vergroten. Begin eerst met het spelen van de melodie zodat je deze leert kennen. Werk dan aan de variatie met de harmonics. Het is mogelijk om dit stuk met of zonder begeleiding van twee andere spelers te spelen.

Medium

 248 Drive the Cold Winter

Alternating the traditional way of playing with, for example, playing pizzicato is a magical feeling. It feels like you’re playing two parts at the same time on your own. Very, very good for flexibility.

De traditionele manier van spelen afwisselen met bijvoorbeeld het spelen van pizzicato is een magisch gevoel. Het voelt alsof je in je eentje twee partijen tegelijk speelt. Heel, heel goed voor flexibiliteit.