Flute Colors arrangements

Sheet music with extended techniques for flute

Here you can buy and download sheet music of arrangements with extended techniques for flute.

Variations on well know flute exercises, traditional songs, but also modern pop songs. From Drouet and Bach to Justin Bieber and Bruno Mars. Have fun with extended techniques for flute!


Filter downloads

Results order

Study guide

Difficulty

Technique

Category

Artist/composer

Medium/Difficult

 296 Verdi – Amami, Alfredo

A perfect way to work on a focused and relaxed embouchure is by studying whistle tones. These are very soft whispering tones on the flute. Make sure not to blow too hard. These tones require very little air. Use the shape of your tongue to stabilize the note.

Een perfecte manier om te werken aan een gefocust en ontspannen embouchure is door het studeren van whistle tones. Hele zachte fluisterende tonen op de fluit. Zorg dat je niet te hard blaast. Deze tonen hebben nauwelijks lucht nodig. Gebruik de vorm van je tong om de noot stabieler te maken.

Medium/Difficult

 295 Tulou – Duet No. 25

Tulou was an important flutist in his time. He wrote a flute method for his students that provided a solid foundation. We now use one of the duets from this method to practice singing and playing. It’s a beautiful challenge that Tulou probably hadn’t even thought of himself.

Tulou was een belangrijke fluitist in zijn tijd. Hij schreef een fluitmethode voor zijn studenten die zorgde voor een stevige basis. Een van de duetten uit deze methode gebruiken we nu om het zingen en spelen te oefenen. Een mooie uitdaging die Tulou zelf waarschijnlijk nog niet bedacht had.

Medium/Difficult

 271 Come, Follow Me!

Singing and playing is good for your sound. It relaxes the throat and makes you aware of the space in your mouth and throat. In addition, if you like a challenge, try singing and playing this melody as a round. Start slowly and you’ll see it’s easier than it sounds.

Zingen en spelen is goed voor je klank. Het ontspant de keel en maakt je bewust van de ruimte in je mond en keel. Als je daarnaast van een uitdaging houdt, probeer dan eens deze melodie als een canon te zingen en te spelen. Begin langzaam en je zult zien dat het makkelijker is dan je misschien denkt.

Medium/Difficult

 267 Pachelbel’s Canon

The most famous round has to be Pachelbel’s round. The beginning of the piece is already beautiful and perfect for us to practice whistle tones. Take your time and use the position of the tongue to make the sound more stable. To find the correct position of the tongue, whistle without a flute (even if you’re not able to do that).

De bekendste canon moet wel de canon van Pachelbel zijn. Het begin van het stuk is al mooi en perfect voor ons om whistle tones te oefenen. Neem de tijd en gebruik de positie van de tong om het geluid stabieler te maken. Om de juiste positie van de tong te vinden, fluit je zonder fluit (zelfs als je dat niet kunt).

Medium/Difficult

 259 The Robin

This time the bird doesn’t sing, but we do. Adding your voice to your flute playing is an interesting feeling. Suddenly everything you are used to changed. Not only good for coordination, but also for developing sound.

Deze keer zingt de vogel niet, maar wij wel. Je stem toevoegen aan je fluitspel is een interessant gevoel. Plots veranderde alles wat je gewend was. Niet alleen goed voor de coördinatie, maar ook voor het ontwikkelen van klank.

Medium/Difficult

 241 Fun with ‘It’s Me And You This Christmas’

Singing and playing and multiphonics are the techniques we can practice with this exercise. Both techniques invite you to work on coordination because we have to do two things at once. A challenge but well worth it!

Zingen en spelen en multiphonics zijn de technieken die we kunnen oefenen met deze oefening. Beide technieken dagen je uit te werken aan coördinatie omdat we twee dingen tegelijk moeten doen. Een uitdaging die zeker de moeite waard is!

Medium/Difficult

 221 When A Weary Task

It is always a lot of fun to work on singing and playing. Not only the sound benefits of practicing this technique, it is also a real challenge for coordination.

Het is altijd erg leuk om aan zingen en spelen. Het is niet alleen goed voor het verbeteren van je klank, het is ook een echte uitdaging voor de coördinatie.

Medium/Difficult

 211 Corelli – Sarabande

Singing and playing is good for many things. It helps us open up our sound and improves support. In this exercise we have to sing a very different part than we have to play. So this is also an exercise in coordination.

Zingen en spelen is goed voor veel dingen. Het helpt ons om de klank te openen en de ademsteun te verbeteren. In deze oefening moeten we een heel andere partij zingen dan we moeten spelen. Dit is dus ook een oefening in coördinatie.

Medium/Difficult

 207 Horr – Sonatine C-dur, 1st movement

As a child I had piano lessons. I have played this piece over and over again. I loved it. Now we can play this piece and practice multiphonics. I didn’t add actual multiphonics, but in this arrangement you can practice the steps to play multiphonics. And who knows, maybe the multiphonic just appears.

Als kind had ik pianoles. Ik heb dit stuk keer op keer gespeeld. Ik vond het geweldig. Nu kunnen we dit stuk spelen en multiphonics oefenen. Ik heb geen echte multiphonic toegevoegd, maar in dit arrangement kun je de stappen oefenen om multiphonics te spelen. En wie weet, misschien ontstaat de multiphonic gewoon.

Medium/Difficult

 196 Delavigne – Les Giroflées

Singing and playing is a fascinating technique. It feels magical to play and sing two lines at once once you get the hang of it. So don’t give up and keep working on both lines. Before you know it, you’ll be performing a duet on your own.

Zingen en spelen is een fascinerende techniek. Het voelt magisch om twee regels tegelijk te spelen en te zingen als je het eenmaal onder de knie hebt. Dus geef niet op en blijf aan beide partijen werken. Voor je het weet speel je in je eentje een duet.