Flute Colors arrangements

Sheet music with extended techniques for flute

Here you can buy and download sheet music of arrangements with extended techniques for flute.

Variations on well know flute exercises, traditional songs, but also modern pop songs. From Drouet and Bach to Justin Bieber and Bruno Mars. Have fun with extended techniques for flute!


Filter downloads

Results order

Study guide

Difficulty

Technique

Category

Artist/composer

Easy/Medium

 294 Doraji

In this arrangement, we use bamboo tones to play this beautiful Korean traditional. It will probably go faster if you memorize the fingerings first. Then you can start working on the melody. It’s a fun brainteaser that also creates a unique sound.

In dit arrangement gebruiken we bamboetonen om deze mooie Koreaanse traditional te spelen. Het gaat waarschijnlijk het snelst als je de grepen uit je hoofd leert. Daarna kun je aan de slag met de melodie. Een leuke brainteaser die ook nog eens zorgt voor een bijzondere klank.

Easy

 285 Fun with ‘The Feeling’

In this exercise, we will explore the possibilities with the trill keys. There are quite a few variations to explore with the trill keys. This exercise is not technically difficult, but it will certainly provide a challenge in the beginning.

In deze oefening gaan we de mogelijkheden met de trilkleppen ontdekken. Er zijn best wat variaties te bedenken met de trilkleppen. Deze oefening is technisch niet moeilijk, maar zal zeker voor uitdaging zorgen in het begin.

Easy/Medium

 278 Arirang

Bamboo tones are fun. The challenge lies primarily in the alternative fingering. Once you have mastered this, it’s important to work on intonation. You can use tone bending for this. Try not to force the sound, bamboo tones should sound soft.

Bamboetonen zijn leuk. De uitdaging zit in eerste instantie vooral in de alternatieve greep. Als je deze eenmaal beheerst is het belangrijk om te werken aan de intonatie. Je kunt hiervoor tone bending gebruiken. Probeer de klank niet te forceren, bamboetonen klinken zacht.

Easy/Medium

 265 Fun with ‘Substitution’

Substitution is a song by Purple Disco Machine. In this exercise we can work on precise finger movements, embouchure control, intonation and sound. Only three chords are used in this song: Cm – Ab – Bb. Feel free to improvise with these chords and vary the exercise.

Substitution is een nummer van Purple Disco Machine. In deze oefening kun je werken aan precieze vingerbewegingen, controle over het embouchure, intonatie en klank. In dit nummer worden slechts drie akkoorden gebruikt: Cm – Ab – Bb. Improviseer gerust met deze akkoorden en voel je vrij om de oefening te variëren.

Easy/Medium

 258 Spring’s Message

Making a simple melody challenging. I love it! Just like this melody. It’s easy at first glance, but playing bamboo tones with alternative fingerings makes it very challenging. Get familiar with the fingerings first, then have fun with the piece!

Een simpele melodie uitdagend maken. Ik hou ervan! Net als deze melodie. Op het eerste gezicht is het gemakkelijk, maar het spelen van bamboetonen met alternatieve grepen maakt het erg uitdagend. Raak eerst vertrouwd met de grepen en heb dan plezier met het stuk!

Easy/Medium

 227 Oh, How Lovely Is The Evening

In the summer many evenings are wonderful. This round is perfect for practicing playing with alternative fingerings to play bamboo tones. Enjoy the soft, weak sounds of the bamboo tones. If there are three players, you can also play this piece as a round.

In de zomer zijn veel avonden vaak heerlijk. Deze canon is perfect om te oefenen met alternatieve grepen om bamboetonen te spelen. Geniet van het zachte, zwakke geluid van de bamboetonen. Als er drie spelers zijn, kun je dit stuk ook als canon spelen.

Easy

 220 Fun with ‘Stay’

This warm-up exercise is helpful for relaxing the embouchure. The bamboo tones should be played with a relaxed and focussed embouchure and the same goes for the whisper tones. Do not try to play the notated notes in the letter B and D. Just use the fingerings and see what happens.

Deze warming-up is nuttig om het embouchure te ontspannen. Speel de bamboetonen met een ontspannen en gefocust embouchure. Hetzelfde geldt voor de whisper tones. Probeer niet de genoteerde noten in de letter B en D te spelen. Gebruik gewoon de greep en kijk wat er gebeurt.

Easy

 195 Chadwick – The Waterlily

The melody of this song is perfect for practicing bamboo tones. Two have been added in this piece: one for the high D and one for the high E. These bamboo tones give a nice color to these tones. Enjoy the tranquility of the melody as the piano imitates the water.

De melodie van dit stuk is perfect voor het oefenen van bamboetonen. In dit stuk zijn er twee toegevoegd: één voor de hoge D en één voor de hoge E. Deze bamboe tonen geven een mooie kleur aan deze tonen. Geniet van de rust van de melodie terwijl de piano het water imiteert.

Easy/Medium

 187 Fun with ‘Save Your Tears’

You don’t have to cry with this warm-up exercise. Bamboo tones help you discover new sounds and are useful for intonation. Playing the flutter tongue can help improve support and notice tension in the throat. Tongue stops are helpful for the coordination of the tongue and abdomen.

Huilen is niet nodig bij deze warming-up oefening. Bamboe tonen helpen je nieuwe klanken te ontdekken en zijn goed voor het oefenen van intonatie. Het spelen van de flutter tongue kan helpen de ademsteun te verbeteren en spanning in de keel op te merken. Tongstops zijn nuttig voor de coördinatie van de tong en de buik.

Easy/Medium

 185 Tell Aunt Rhody

Bamboo tones are beautiful. It is a interesting sensation playing them on the flute. The biggest challenge is getting used to the fingering and intonation. Enjoy the sound en don’t force the it.

Bamboo tones zijn prachtig. Het is een interessante sensatie om ze op de fluit te spelen. De grootste uitdaging is wennen aan de grepen en intonatie. Geniet van het geluid en forceer het niet.