Logo Flute Colors Extended techniques for flute

Flute Colors arrangements

Sheet music with extended techniques for flute

Here you can buy and download sheet music of arrangements with extended techniques for flute.

Variations on well know flute exercises, traditional songs, but also modern pop songs. From Drouet and Bach to Justin Bieber and Bruno Mars. Have fun with extended techniques for flute!


Filter downloads

Results order

Study guide

Difficulty

Technique

Category

Artist/composer

Easy

 208 Fun with ‘Hold On’

This time a warming-up focused on articulation and support. Practicing pizzicato will help improve the tongue movement and tongue stops activate the support. To have a bit of a combination with sound I added harmonics. Use vowels to make them sound warm and round.

Deze keer een warming-up gericht op articulatie en steun. Het oefenen van pizzicato zal de tongbeweging helpen verbeteren en tongstops activeren de ademsteun. Om een beetje een combinatie met geluid te hebben heb ik harmonics toegevoegd. Gebruik vocalen om ze warm en rond te laten klinken.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 204 Il est né, le divin enfant

This very famous Christmas carol is great to play and even more fun with extended techniques. Practicing pizzicato is a fun way to work on articulation in combination with support.

Dit zeer bekende kerstlied is geweldig om te spelen en nog leuker met moderne speeltechnieken. Pizzicato oefenen is een leuke manier om te werken aan articulatie in combinatie met ademsteun.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Medium

 202 Bartók – Noi umblăm da corindare

‘We walk around singing’ is the title of this short piece. Bartok arranged two series of short Romanian Christmas carols. This is number 8 from the first series. It’s nice to have a different kind of Christmas song. The added pizzicato and tongue stops make the music even more rhythmic.

‘We lopen zingend rond’ is de titel van dit korte stuk. Bartok arrangeerde twee series korte Roemeense kerstliederen. Dit is nummer 8 uit de eerste serie. Het is leuk om een ander soort kerstlied te hebben. De toegevoegde pizzicato en tongue stops maken de muziek nog ritmischer.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy/Medium

 194 I Like The Flowers

If flowers don’t make you smile, then this song will. You can play it all day long. This Flute Colors arrangement can be played by one player, but is even more fun when played by multiple players. It starts with a basic pattern and then the song appears. You have the best effect with at least four players.

Als bloemen je niet laten glimlachen, dan doet dit nummer dat wel. Dit Flute Colors-arrangement kan door één speler worden gespeeld, maar is nog leuker als het door meerdere spelers wordt gespeeld. Het begint met een basispatroon en dan verschijnt het nummer. Het beste effect krijg je met minimaal vier spelers.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 193 Fun with ‘Bad Habits’

We probably all have bad habits. Practicing this exercise is not one of them! Wind sounds make your embouchure flexible, flutter tongue helps you get more support, pizzicato helps to improve your articulation and pitch bending is useful for finding the right and best angle of the day.

We hebben waarschijnlijk allemaal slechte gewoonten. Het doen van deze oefening hoort daar zeker niet bij! Wind sounds maken je embouchure flexibel, flutter tongue helpt je meer ademsteun te krijgen, pizzicato helpt je articulatie te verbeteren en tone bending is handig om de juiste en beste blaashoek van de dag te vinden.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Medium/Difficult

 189 Polly Wolly Doodle

At first glance this seems like a simple melody, but when you start playing this game, a big challenge comes your way. This exercise is most fun with four or more players. Each player chooses a technique and notehead and plays when the note is written. The goal is to get the melody flowing smoothly while all players play one note.

Op het eerste gezicht lijkt dit een simpele melodie, maar wanneer je dit spel begint te spelen, komt er een grote uitdaging op je pad. Deze oefening is het leukst met vier of meer spelers. Elke speler kiest een techniek en een nootkop en speelt wanneer de noot is geschreven. Het doel is om de melodie soepel te laten stromen terwijl alle spelers om de beurt één noot spelen.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy/Medium

 183 Popp – Study a minor

Even the simplest study can be challenging when adding extended techniques. I have added two variations to his study: one with key clicks or pizzicato and one with tongue stops. Key clicks are useful for practicing precise finger movement, and pizzicato and tongue stops are useful for coordination between your fingers, tongue, and abdomen.

Zelfs de eenvoudigste studie kan een uitdaging zijn als er moderne technieken aan toegevoegd worden. Ik heb twee variaties aan zijn studie toegevoegd: een met key clicks of pizzicato en een met tongstops. Key clicks zijn goed voor het oefenen van nauwkeurige vingerbewegingen, en pizzicato en tongstops zijn goed voor de coördinatie tussen je vingers, tong en buik.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 178 Fun with ‘Who’s Laughing Now’

Who is laughing now? I hope you are after playing this warm up exercise! A great start for your daily studies. Exercises for embouchure and intonation (tone bending), articulation (pizzicato) and support (harmonics). All in one piece.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Medium

 174 Drouet – Studie no. 12 from 25 studies

I like to add extended techniques to studies. I really feel like they can challenge you to play it better in the end. In this study I alternated pizzicato with traditional sound. A good exercise for your tongue, articulation, support and flexibility.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy/Medium

 164 Fun with ‘Mistletoe’

Practicing long notes is a good way to warm up. Adding flutter tongue to the note improves your support. This song is also perfect for practicing this multiphonic. What a wonderful feeling when you let those two notes sound at the same time.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.