Flute Colors arrangements

Sheet music with extended techniques for flute

Here you can buy and download sheet music of arrangements with extended techniques for flute.

Variations on well know flute exercises, traditional songs, but also modern pop songs. From Drouet and Bach to Justin Bieber and Bruno Mars. Have fun with extended techniques for flute!


Filter downloads

Results order

Study guide

Difficulty

Technique

Category

Artist/composer

Medium

 297 Fun with ‘Speed of Light’

This warm-up focuses entirely on wind sounds. An intense training for your embouchure. I have combined various exercises, from traditional sound to wind sound and vice versa, and alternating between windsound and traditional sound. A real challenge! Listen carefully to your body and stop practicing if your muscles get too tired.

Deze warming-up richt zich volledig op wind sounds. Een intense training voor je embouchure. We hebben verschillende oefeningen samengevoegd, van traditioneel geluid naar windsound en vice versa, en afwisseling tussen windsound en traditioneel geluid. Een echte uitdaging! Luister goed naar je lichaam en stop met oefenen als je spiertjes te vermoeid raken.

Easy/Medium

 292 Van Eyck – Fantasia & Echo

The main goal of studying wind sounds in this piece is to increase the flexibility of the embouchure. This piece is excellent for that purpose. The wind sounds provide an extra contrast between forte and piano in the echo.

Het belangrijkste doel van het studeren van wind sounds in dit stuk is het vergroten van de flexibiliteit van het embouchure. Dit stuk leent zich daar uitstekend voor. De wind sounds zorgen voor een extra contract tussen forte en piano in de echo.

Easy

 282 Carol of the Shepherds

I have fond memories of this song. My flute hero from my teenage years played this melody in a Christmas medley, and it always made me instantly happy. In this arrangement, the repetitions in the song should be played as wind sounds. It’s a perfect technique to enhance your flexibility.

Ik heb goede herinneringen aan dit lied. Mijn fluitheld uit mijn tienerjaren speelde deze melodie in een kerstmedley en ik werd er altijd meteen gelukkig van. De herhalingen in het lied moeten als wind sound gespeeld worden. Een perfecte techniek om je flexibiliteit te vergroten.

Easy/Medium

 276 Vivaldi – Adagio Molto from ‘Autumn’

The atmosphere of this slow movement of Vivaldi’s Autumn is so beautiful and peaceful. When I was looking for a technique that wouldn’t harm this atmosphere, there was only one option: wind tones. The chords of the harpsichord are played pizzicato by the first flute. This piece is a good breath control exercise.

De sfeer van dit langzame deel van Vivaldi’s Autumn is zo mooi en vredig. Toen ik op zoek was naar een techniek die deze sfeer niet zou schaden, was er maar één optie: windtonen. De akkoorden van het klavecimbel worden pizzicato gespeeld door de eerste fluit. Dit stuk is perfect om een goede controle over de ademhaling te trainen.

Easy

 272 Mozart – Là ci darem la mano

“Là ci darem la mano” is an aria from Mozart’s Don Giovanni. “There we will hold hands.” A beautiful melody. I have arranged it for easy flute quintet. The melody is divided into all five parts so that each player plays a part of the melody and accompaniment.

“Là ci darem la mano” is een aria uit Mozarts Don Giovanni. “Daar zullen we elkaars hand vasthouden.” Een mooie melodie. Ik heb het gearrangeerd voor eenvoudig fluitkwintet. De melodie is verdeeld over de vijf partijen zodat elke speler een deel van de melodie en begeleiding speelt.

Medium

 270 Andersen – Study 21, Op. 37

In this study, there are melody notes and accompaniment notes. Studying with wind sounds makes the melody clearer and is great for practicing flexibility. Study this study alongside the original version.

In deze étude zijn er melodienoten en begeleidingsnoten. Studeren met wind sounds maakt dat de melodie duidelijker naar voren komt en is geweldig om flexibiliteit te oefenen. Studeer deze versie van de étude naast de originele versie.

Easy/Medium

 261 Fun with ‘Heaven’

This is an exercise on Niall Horan’s pop song ‘Heaven’, devoted entirely to wind sounds. It starts with only quiet wind sounds and then more and more alternates with traditional sounds. Very useful for flexibility.

Dit is een oefening op de popsong ‘Heaven’ van Niall Horan, geheel gewijd aan wind sounds. Het begint met alleen rustige ruisgeluiden en wordt dan steeds meer afgewisseld met traditionele klank. Erg nuttig voor flexibiliteit.

Easy/Medium

 256 Vivaldi – Largo from ‘Winter’

This is such a beautiful tune and it’s perfect to use as a warm up exercise. But not in this case. The bibligliando trills copy the effect of a trill. The pizzicato imitates the pizzicato playing on the violin. And the wind sounds make everything melt together.

Deze mooie melodie is perfect om te gebruiken als warming-upoefening. Maar niet in dit geval. De bibligliando trillers kopiëren het effect van een triller. De pizzicato imiteert het pizzicatospel op de viool. En door de wind sounds smelt alles samen.

Easy

 254 Fun with ‘Shake It Off’

A good start to your daily flute study is this exercise on the pop song ‘Shake It Off’. By gradually moving from normal sound to wind sound, your embouchure is ready to go and very flexible. Combining the wind sounds with ‘Cha’ helps to increase support and tone bending is useful not only for intonation and embouchure, but also for finding the right angle.

Een goed begin van je dagelijkse fluitstudie is deze oefening op de popsong ‘Shake It Off’. Door geleidelijk van normaal geluid naar wind sound te gaan, is je embouchure klaar voor gebruik en zeer flexibel. Het combineren van de windgeluiden met ‘Cha’ helpt om de ademsteun te vergroten en tone bending is niet alleen nuttig voor intonatie en embouchure, maar ook voor het vinden van de juiste blaashoek.

Easy

 252 El Vito

This song is fun to play with four flutes. The fourth part works very well on the bass flute. Parts 2 and 3 should be played with wind sounds without the traditional flute sound. Play energetically and lightly. Part one has to play flutter tongue every now and then.

Dit stuk is leuk om met vier fluiten te spelen. De vierde partij werkt heel goed op de basfluit. Partij 2 en 3 moeten worden gespeeld met wind sounds zonder de traditionele fluitklank. Speel energiek en licht. Partij 1 moet af en toe flutter tongue spelen.