Logo Flute Colors Extended techniques for flute

Flute Colors arrangements

Sheet music with extended techniques for flute

Here you can buy and download sheet music of arrangements with extended techniques for flute.

Variations on well know flute exercises, traditional songs, but also modern pop songs. From Drouet and Bach to Justin Bieber and Bruno Mars. Have fun with extended techniques for flute!


Filter downloads

Results order

Study guide

Difficulty

Technique

Category

Artist/composer

Medium/Difficult

 196 Delavigne – Les Giroflées

Singing and playing is a fascinating technique. It feels magical to play and sing two lines at once once you get the hang of it. So don’t give up and keep working on both lines. Before you know it, you’ll be performing a duet on your own.

Zingen en spelen is een fascinerende techniek. Het voelt magisch om twee regels tegelijk te spelen en te zingen als je het eenmaal onder de knie hebt. Dus geef niet op en blijf aan beide partijen werken. Voor je het weet speel je in je eentje een duet.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 195 Chadwick – The Waterlily

The melody of this song is perfect for practicing bamboo tones. Two have been added in this piece: one for the high D and one for the high E. These bamboo tones give a nice color to these tones. Enjoy the tranquility of the melody as the piano imitates the water.

De melodie van dit stuk is perfect voor het oefenen van bamboetonen. In dit stuk zijn er twee toegevoegd: één voor de hoge D en één voor de hoge E. Deze bamboe tonen geven een mooie kleur aan deze tonen. Geniet van de rust van de melodie terwijl de piano het water imiteert.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy/Medium

 194 I Like The Flowers

If flowers don’t make you smile, then this song will. You can play it all day long. This Flute Colors arrangement can be played by one player, but is even more fun when played by multiple players. It starts with a basic pattern and then the song appears. You have the best effect with at least four players.

Als bloemen je niet laten glimlachen, dan doet dit nummer dat wel. Dit Flute Colors-arrangement kan door één speler worden gespeeld, maar is nog leuker als het door meerdere spelers wordt gespeeld. Het begint met een basispatroon en dan verschijnt het nummer. Het beste effect krijg je met minimaal vier spelers.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 193 Fun with ‘Bad Habits’

We probably all have bad habits. Practicing this exercise is not one of them! Wind sounds make your embouchure flexible, flutter tongue helps you get more support, pizzicato helps to improve your articulation and pitch bending is useful for finding the right and best angle of the day.

We hebben waarschijnlijk allemaal slechte gewoonten. Het doen van deze oefening hoort daar zeker niet bij! Wind sounds maken je embouchure flexibel, flutter tongue helpt je meer ademsteun te krijgen, pizzicato helpt je articulatie te verbeteren en tone bending is handig om de juiste en beste blaashoek van de dag te vinden.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy/Medium

 192 Hugot – Duet No. 5

Harmonics are used by many flutists around the world to practice support and to strengthen the embouchure. Using vowels gives you even more control over the sound. Always make sure that the airspeed is high enough.

Harmonics worden door veel fluitisten over de hele wereld gebruikt om ademsteun te oefenen en het embouchure te versterken. Door klinkers te gebruiken heb je nog meer controle over het geluid. Zorg er altijd voor dat de luchtsnelheid hoog genoeg is.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Medium

 191 Fun with ‘Hero’

Multiphonics can be magical and in this arrangement I challenge you to do just go for it. The key clicks combined with the actual flute sound of the flute are a good way to practice coordination between the tongue and fingers and the harmonics are very useful for support and embouchure.

Multiphonics kunnen magisch zijn en in dit arrangement daag ik je uit om er gewoon voor te gaan. De key clicks in combinatie met het daadwerkelijke fluitgeluid van de fluit zijn een goede manier om de coördinatie tussen tong en vingers te oefenen en de harmonics zijn goed voor het trainen van je ademsteun en embouchure.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 190 Frankie and Johnny

It’s fun to practice singing and playing to a melody. Practicing singing and playing is very useful for sound. Find three more friends and you can add a bass part and two rhythm parts. Winds sounds are also good for embouchure and therefor sound.

Het is leuk om te oefenen met zingen en spelen op een melodie. Zingen en spelen oefenen is erg goed voor de ontwikkeling van klank. Zoek nog drie vrienden en je kunt een baspartij en twee ritmepartijen toevoegen. Wind sounds zijn ook goed voor embouchure en dus geluid.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Medium/Difficult

 189 Polly Wolly Doodle

At first glance this seems like a simple melody, but when you start playing this game, a big challenge comes your way. This exercise is most fun with four or more players. Each player chooses a technique and notehead and plays when the note is written. The goal is to get the melody flowing smoothly while all players play one note.

Op het eerste gezicht lijkt dit een simpele melodie, maar wanneer je dit spel begint te spelen, komt er een grote uitdaging op je pad. Deze oefening is het leukst met vier of meer spelers. Elke speler kiest een techniek en een nootkop en speelt wanneer de noot is geschreven. Het doel is om de melodie soepel te laten stromen terwijl alle spelers om de beurt één noot spelen.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 188 Corrette – La Fileuse

Wind sounds can be mysterious. Treat them like a normal tone, so make sure the air pressure is high enough and the articulation is clear. Practicing wind sounds is great for the flexibility of the embouchure. Wind tones only work in the first register. Add a little bit of actual flute sound to play the higher notes.

Wind sounds kunnen mysterieus zijn. Behandel ze als een normale toon. Zorg er dus voor dat de luchtsnelheid hoog genoeg is en dat de articulatie duidelijk is. Het oefenen van windsounds is goed voor de flexibiliteit van het embouchure. Wind sounds werken alleen in het eerste register. Voeg een klein beetje fluitklank toe om de hogere noten te spelen.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy/Medium

 187 Fun with ‘Save Your Tears’

You don’t have to cry with this warm-up exercise. Bamboo tones help you discover new sounds and are useful for intonation. Playing the flutter tongue can help improve support and notice tension in the throat. Tongue stops are helpful for the coordination of the tongue and abdomen.

Huilen is niet nodig bij deze warming-up oefening. Bamboe tonen helpen je nieuwe klanken te ontdekken en zijn goed voor het oefenen van intonatie. Het spelen van de flutter tongue kan helpen de ademsteun te verbeteren en spanning in de keel op te merken. Tongstops zijn nuttig voor de coördinatie van de tong en de buik.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.