Logo Flute Colors Extended techniques for flute

Flute Colors arrangements

Sheet music with extended techniques for flute

Here you can buy and download sheet music of arrangements with extended techniques for flute.

Variations on well know flute exercises, traditional songs, but also modern pop songs. From Drouet and Bach to Justin Bieber and Bruno Mars. Have fun with extended techniques for flute!


Filter downloads

Results order

Study guide

Difficulty

Technique

Category

Artist/composer

Difficult

 244 The Sussex Carol

A relaxed and focused embouchure, a must for any flutist who wants to play freely. While this technique is not always easy, working on this technique can yield great results.

Een ontspannen en gefocuste embouchure, een must voor elke fluitist die vrij wil spelen. Hoewel deze techniek niet altijd gemakkelijk is, kan het werken aan deze techniek geweldige resultaten opleveren.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 243 The Holy and the Ivy

Let’s spice up this piece with jetwhistes! Not only does this very energetic technique sound funny, it’s also great for practicing abdominal movement and support. You can even add more jetwhistles if you want.

Laten we dit stuk opfleuren met jetwhistes! Deze energieke techniek klinkt niet alleen grappig, het is ook goed voor het oefenen van buikbeweging en ademnsteun. Je kunt zelfs meer jetwhistles toevoegen als je wilt.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 242 Still, Still, Still

Playing key clicks is interesting to practice precise finger movement. You can use any finger of the fingering to play the key click or all fingers of the fingering. As a variation it is also possible to play key clicks with sound or pizzicato/slaptongue.

Het spelen van key clicks is interessant om precieze vingerbewegingen te oefenen. Je kunt elke vinger van de greep gebruiken om de key clicks te spelen of alle vingers van de greep. Als variatie is het ook mogelijk key clicks met klank of pizzicato/slaptongue te spelen.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Medium/Difficult

 241 Fun with ‘It’s Me And You This Christmas’

Singing and playing and multiphonics are the techniques we can practice with this exercise. Both techniques invite you to work on coordination because we have to do two things at once. A challenge but well worth it!

Zingen en spelen en multiphonics zijn de technieken die we kunnen oefenen met deze oefening. Beide technieken dagen je uit te werken aan coördinatie omdat we twee dingen tegelijk moeten doen. Een uitdaging die zeker de moeite waard is!

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Medium

 240 Bartók – Brâul

This is a second Flute Colors arrangement of a piece from Bartók’s Romanian Christmas Carols. You can have fun with the time signature changes and pizzicato has been added to make some notes more percussive. Try to sound them all at once.

Dit is een tweede Flute Colors-arrangement van een stuk uit Bartóks Romanian Christmas Carols. Laat je verrassen door de maatsoortwisselingen. Pizzicato is toegevoegd om sommige noten percussiever te maken. Probeer ze allemaal tegelijk te laten klinken.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 239 Hugot – Melody No. 12

Tension and relaxation are very important in music. This simple melody by Hugot is great for practicing tension and relaxation in music. Flutter tongue was added to tones that give tension. Feel free to add more if you feel like it.

Spanning en ontspanning zijn erg belangrijk in muziek. Deze eenvoudige melodie van Hugot is geweldig voor het oefenen van spanning en ontspanning in muziek. Fluttertongue werd toegevoegd aan tonen die spanning geven. Voel je vrij om meer toe te voegen als dat goed voelt.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Medium

 238 Blavet – Adagio from ‘La Lumagne’

Ornamentation is very important in Baroque music. At that time, color trills were already being used to enrich the music. It’s fun to experiment a bit with that concept. You can play this piece with piano or play the bass line on a bass flute.

Versieringen zijn erg belangrijk in barokmuziek. In die tijd werden er al kleurtrillers gebruikt om de muziek te verrijken. Het is leuk om een beetje met dat concept te experimenteren. Je kunt dit stuk met piano spelen of de baslijn op een basfluit spelen.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 237 Fun with ‘Words’

In this exercise we have fun not only with words, but also with extended techniques. Throughout the exercise we play only one motif of three/four measures in different ways. If you like create your own variation!

In deze oefening hebben we niet alleen plezier met woorden, maar ook met moderne speeltechnieken. Tijdens de oefening spelen we slechts één motief van drie/vier maten op verschillende manieren. Als je wilt, maak dan ook je eigen variatie!

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy/Medium

 236 Vivaldi – Aria di Giga

As a child I played this piece on the recorder and it always made me smile. I am happy to add it to the Flute Colors collection. The harmonics in the second part of the piece are meant to open up your sound while increasing sustain. You can omit the harmonics when you play this piece in a concert.

Als kind speelde ik dit stuk op de blokfluit en ik werd er altijd heel vrolijk van. Ik ben blij om het toe te voegen aan de Flute Colors collectie. De harmonics in het tweede deel van het stuk zijn bedoeld om je klank te openen en tegelijkertijd de ademsteun te vergroten. Je kunt de harmonics weglaten als je dit stuk speelt tijdens een concert.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 235 Boismortier – Sarabande

Normally we don’t like sound with air, but practicing wind sounds can help you develop a flexible embouchure. It also can have a misterious effect in music. Make sure you use enough support, energy and make articulation as clear as you would when playing with traditional sound.

Normaal gesproken houden we niet van klank met ruis, maar het oefenen van wind sounds kan je helpen een flexibel embouchure te ontwikkelen. Het kan ook een mysterieus effect hebben in muziek. Zorg voor voldoende ademsteun, energie en maak de articulatie zo duidelijk als je zou doen bij het spelen met traditioneel geluid.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.