Flute Colors arrangements

Sheet music with extended techniques for flute

Here you can buy and download sheet music of arrangements with extended techniques for flute.

Variations on well know flute exercises, traditional songs, but also modern pop songs. From Drouet and Bach to Justin Bieber and Bruno Mars. Have fun with extended techniques for flute!


Filter downloads

Results order

Study guide

Difficulty

Technique

Category

Artist/composer

Easy/Medium

 300 Clementine

Multiphonics can have a super fun effect. How cool is it that you can play a accompanying figure with two notes at the same time all by yourself! You can try that out in this duet. Experiment with the multiphonics and let loose. But don’t forget to always check the fingering first. The correct fingering is super important.

Multiphonics kunnen een superleuk effect hebben. Hoe gaaf is het dat je in je eentje een begeleidingsfiguur kunt spelen met twee noten tegelijk! In dit duet kun je dat uitproberen. Experimenteer met de multiphonics en laat je gaan. Maar vergeet niet om altijd eerst even de greep te controleren. De juiste greep is superbelangrijk.

Easy

 299 Susato – Mohrentanz

Studying flutter tongue is great for strengthening your support and relaxing your throat. Make sure to keep the airflow powerful and consistent. Don’t make the movement of your tongue too big, otherwise the intonation may rise. A subtle tongue movement is perfect.

Het studeren van flutter tongue is geweldig voor het versterken van je ademsteun en het ontspannen van je keel. Zorg ervoor dat je luchtstroom krachtig en constant blijft. Houd de beweging van je tong niet te groot, anders kan de intonatie stijgen. Een subtiele tongbeweging is perfect.

Easy/Medium

 298 Krieger – Bourrée

In this piece, you can play the repetitions with pizzicato/slap tongue. A cool exercise for your tongue and ultimately for your articulation as well. If you play the E5 and F5 as pizzicato notes, they sound an octave lower. But if you lift the index finger of your left hand from the key while playing these notes, it seems like they still sound an octave higher.

In dit stuk kun je de herhalingen spelen met pizzicato/slap tongue. Een coole oefening voor je tong en uiteindelijk ook voor je articulatie. Als je de E2 en F2 speelt als pizzicato-noten, klinken ze een octaaf lager. Maar als je bij deze noten de wijsvinger van je linkerhand van de klep afhaalt, lijkt het alsof ze toch nog een octaaf hoger klinken.

Medium

 297 Fun with ‘Speed of Light’

This warm-up focuses entirely on wind sounds. An intense training for your embouchure. I have combined various exercises, from traditional sound to wind sound and vice versa, and alternating between windsound and traditional sound. A real challenge! Listen carefully to your body and stop practicing if your muscles get too tired.

Deze warming-up richt zich volledig op wind sounds. Een intense training voor je embouchure. We hebben verschillende oefeningen samengevoegd, van traditioneel geluid naar windsound en vice versa, en afwisseling tussen windsound en traditioneel geluid. Een echte uitdaging! Luister goed naar je lichaam en stop met oefenen als je spiertjes te vermoeid raken.

Medium/Difficult

 296 Verdi – Amami, Alfredo

A perfect way to work on a focused and relaxed embouchure is by studying whistle tones. These are very soft whispering tones on the flute. Make sure not to blow too hard. These tones require very little air. Use the shape of your tongue to stabilize the note.

Een perfecte manier om te werken aan een gefocust en ontspannen embouchure is door het studeren van whistle tones. Hele zachte fluisterende tonen op de fluit. Zorg dat je niet te hard blaast. Deze tonen hebben nauwelijks lucht nodig. Gebruik de vorm van je tong om de noot stabieler te maken.

Medium/Difficult

 295 Tulou – Duet No. 25

Tulou was an important flutist in his time. He wrote a flute method for his students that provided a solid foundation. We now use one of the duets from this method to practice singing and playing. It’s a beautiful challenge that Tulou probably hadn’t even thought of himself.

Tulou was een belangrijke fluitist in zijn tijd. Hij schreef een fluitmethode voor zijn studenten die zorgde voor een stevige basis. Een van de duetten uit deze methode gebruiken we nu om het zingen en spelen te oefenen. Een mooie uitdaging die Tulou zelf waarschijnlijk nog niet bedacht had.

Easy/Medium

 294 Doraji

In this arrangement, we use bamboo tones to play this beautiful Korean traditional. It will probably go faster if you memorize the fingerings first. Then you can start working on the melody. It’s a fun brainteaser that also creates a unique sound.

In dit arrangement gebruiken we bamboetonen om deze mooie Koreaanse traditional te spelen. Het gaat waarschijnlijk het snelst als je de grepen uit je hoofd leert. Daarna kun je aan de slag met de melodie. Een leuke brainteaser die ook nog eens zorgt voor een bijzondere klank.

Easy

 293 Fun with ‘Good To Be’

In this exercise, we focus on harmonics. With each note, we increase the tension of the abdominal muscles and breath support a bit by playing a crescendo on the low note. Try to minimize movement in your embouchure and reach the next note by providing more support. Also, use vowels when playing the harmonics.

In deze oefening besteden we aandacht aan Harmonics. Bij letter stimuleren we de buikspieren en ademsteun door een crescendo te maken op de lage noot. Probeer je embouchure zo min mogelijk te bewegen en bereik de volgende noot door meer steun te geven. Gebruik bij het spelen van de harmonics ook vocalen.

Easy/Medium

 292 Van Eyck – Fantasia & Echo

The main goal of studying wind sounds in this piece is to increase the flexibility of the embouchure. This piece is excellent for that purpose. The wind sounds provide an extra contrast between forte and piano in the echo.

Het belangrijkste doel van het studeren van wind sounds in dit stuk is het vergroten van de flexibiliteit van het embouchure. Dit stuk leent zich daar uitstekend voor. De wind sounds zorgen voor een extra contract tussen forte en piano in de echo.

Easy/Medium

 291 Van Eyck – Sarabanda

Key clicks may seem easy, but if you approach them with great precision, they can provide a necessary challenge. In this piece, the difficulty level increases. The melody includes key clicks without sound, only the sound of the keys. In modo 2, the first beat of each measure is emphasized with a key click, and in modo 3, some runs receive an additional challenge.

Key clicks lijken makkelijk, maar als je heel precies aan de slag gaat kunnen ze voor de nodige uitdaging zorgen. In dit stuk bouwt de moeilijkheid op. In de melodie worden key clicks gevraagd zonder klank, alleen het geluid van de kleppen. In modo 2 wordt de eerste tel van iedere maat benadrukt met een key click en in modo 3 krijgen sommige loopjes een extra uitdaging.