Logo Flute Colors Extended techniques for flute

Flute Colors arrangements

Sheet music with extended techniques for flute

Here you can buy and download sheet music of arrangements with extended techniques for flute.

Variations on well know flute exercises, traditional songs, but also modern pop songs. From Drouet and Bach to Justin Bieber and Bruno Mars. Have fun with extended techniques for flute!


Filter downloads

Results order

Study guide

Difficulty

Technique

Category

Artist/composer

Easy/Medium

 192 Hugot – Duet No. 5

Harmonics are used by many flutists around the world to practice support and to strengthen the embouchure. Using vowels gives you even more control over the sound. Always make sure that the airspeed is high enough.

Harmonics worden door veel fluitisten over de hele wereld gebruikt om ademsteun te oefenen en het embouchure te versterken. Door klinkers te gebruiken heb je nog meer controle over het geluid. Zorg er altijd voor dat de luchtsnelheid hoog genoeg is.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Medium

 191 Fun with ‘Hero’

Multiphonics can be magical and in this arrangement I challenge you to do just go for it. The key clicks combined with the actual flute sound of the flute are a good way to practice coordination between the tongue and fingers and the harmonics are very useful for support and embouchure.

Multiphonics kunnen magisch zijn en in dit arrangement daag ik je uit om er gewoon voor te gaan. De key clicks in combinatie met het daadwerkelijke fluitgeluid van de fluit zijn een goede manier om de coördinatie tussen tong en vingers te oefenen en de harmonics zijn goed voor het trainen van je ademsteun en embouchure.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 190 Frankie and Johnny

It’s fun to practice singing and playing to a melody. Practicing singing and playing is very useful for sound. Find three more friends and you can add a bass part and two rhythm parts. Winds sounds are also good for embouchure and therefor sound.

Het is leuk om te oefenen met zingen en spelen op een melodie. Zingen en spelen oefenen is erg goed voor de ontwikkeling van klank. Zoek nog drie vrienden en je kunt een baspartij en twee ritmepartijen toevoegen. Wind sounds zijn ook goed voor embouchure en dus geluid.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Medium/Difficult

 189 Polly Wolly Doodle

At first glance this seems like a simple melody, but when you start playing this game, a big challenge comes your way. This exercise is most fun with four or more players. Each player chooses a technique and notehead and plays when the note is written. The goal is to get the melody flowing smoothly while all players play one note.

Op het eerste gezicht lijkt dit een simpele melodie, maar wanneer je dit spel begint te spelen, komt er een grote uitdaging op je pad. Deze oefening is het leukst met vier of meer spelers. Elke speler kiest een techniek en een nootkop en speelt wanneer de noot is geschreven. Het doel is om de melodie soepel te laten stromen terwijl alle spelers om de beurt één noot spelen.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 188 Corrette – La Fileuse

Wind sounds can be mysterious. Treat them like a normal tone, so make sure the air pressure is high enough and the articulation is clear. Practicing wind sounds is great for the flexibility of the embouchure. Wind tones only work in the first register. Add a little bit of actual flute sound to play the higher notes.

Wind sounds kunnen mysterieus zijn. Behandel ze als een normale toon. Zorg er dus voor dat de luchtsnelheid hoog genoeg is en dat de articulatie duidelijk is. Het oefenen van windsounds is goed voor de flexibiliteit van het embouchure. Wind sounds werken alleen in het eerste register. Voeg een klein beetje fluitklank toe om de hogere noten te spelen.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy/Medium

 187 Fun with ‘Save Your Tears’

You don’t have to cry with this warm-up exercise. Bamboo tones help you discover new sounds and are useful for intonation. Playing the flutter tongue can help improve support and notice tension in the throat. Tongue stops are helpful for the coordination of the tongue and abdomen.

Huilen is niet nodig bij deze warming-up oefening. Bamboe tonen helpen je nieuwe klanken te ontdekken en zijn goed voor het oefenen van intonatie. Het spelen van de flutter tongue kan helpen de ademsteun te verbeteren en spanning in de keel op te merken. Tongstops zijn nuttig voor de coördinatie van de tong en de buik.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy/Medium

 186 Clarke – Prince of Denmark March

There was already quite a bit of ornamentation in the piece, but there was still room for more! The tongue stops in the piece make the piece a bit more humorous. The alternation between the traditional notes and the tongue stops is a fun challenge.

Er zat al aardig wat versiering in het stuk, maar er was nog ruimte voor meer! De tongue stops in het stuk maken het stuk humoristischer. De afwisseling tussen de traditionele noten en de tongue stops is een leuke uitdaging.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy/Medium

 185 Tell Aunt Rhody

Bamboo tones are beautiful. It is a interesting sensation playing them on the flute. The biggest challenge is getting used to the fingering and intonation. Enjoy the sound en don’t force the it.

Bamboo tones zijn prachtig. Het is een interessante sensatie om ze op de fluit te spelen. De grootste uitdaging is wennen aan de grepen en intonatie. Geniet van het geluid en forceer het niet.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 184 Tchaikovsky – March of the Wooden Soldiers

Practicing jet whistles can help activate the abdomen and diaphragm. And in this piece, you have to quickly switch between the normal playing position and the playing position you need to play the jet whistle. A good exercise for flexibility.

Het oefenen van jetwhistles kan helpen bij het activeren van de buik en het middenrif. En in dit stuk moet je snel wisselen tussen de normale speelpositie en de speelpositie die je nodig hebt om het jet whistle te spelen. Een goede oefening voor flexibiliteit.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy/Medium

 183 Popp – Study a minor

Even the simplest study can be challenging when adding extended techniques. I have added two variations to his study: one with key clicks or pizzicato and one with tongue stops. Key clicks are useful for practicing precise finger movement, and pizzicato and tongue stops are useful for coordination between your fingers, tongue, and abdomen.

Zelfs de eenvoudigste studie kan een uitdaging zijn als er moderne technieken aan toegevoegd worden. Ik heb twee variaties aan zijn studie toegevoegd: een met key clicks of pizzicato en een met tongstops. Key clicks zijn goed voor het oefenen van nauwkeurige vingerbewegingen, en pizzicato en tongstops zijn goed voor de coördinatie tussen je vingers, tong en buik.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.