< Back to the list

208 Fun with ‘Hold On’

Easy

Get the sheet music for this piece:

Example:

Tutorials English:

 

Tutorial Nederlands:

This time a warming-up focused on articulation and support. Practicing pizzicato will help improve the tongue movement and tongue stops activate the support. To have a bit of a combination with sound I added harmonics. Use vowels to make them sound warm and round.

Deze keer een warming-up gericht op articulatie en steun. Het oefenen van pizzicato zal de tongbeweging helpen verbeteren en tongstops activeren de ademsteun. Om een beetje een combinatie met geluid te hebben heb ik harmonics toegevoegd. Gebruik vocalen om ze warm en rond te laten klinken.

Get the sheet music for this piece:

Also available