< Back to the list

209 Händel – Gavotte

Easy

Example:

Tutorial English:

Tutorial Nederlands:

Flutter tongue is not a new technique. It was used as early as the 17th and 18th centuries during the Baroque period. In order to play fluttertongue well, we need a solid support. Therefore, practicing this technique will help you gain support. In addition, you can become aware of and release tension in the throat. Don’t force the sound by making the movement too big.

Fluttertong is geen nieuwe techniek. Het werd al in de 17e en 18e eeuw gebruikt tijdens de barokperiode. Om de flutter tongue goed te kunnen spelen, hebben we een stabiele ademsteun nodig. Daarom zal het oefenen van deze techniek je helpen om ademsteun te krijgen. Daarnaast kun je bewust worden van spanning in de keel en het loslaten. Forceer de klank niet door de beweging te groot te maken.

Get the sheet music for this piece:

Learn to play the extended techniques:

Find more music with the same tags:

#Flutter tongue#Duet#Händel, George Friedrich

Also available