< Back to the list

212 Fun with ‘Sunshine’

Easy/Medium

Example:

Tutorial English:

Tutorial Nederlands:

In this warm-up, I used one pattern to be played with key clicks. The pattern is the same for the entire piece. I made it more challenging by adding harmonics based on this pattern. The second part is easier if the first part is too fast. It is also possible to play both parts with multiple playes as a duet.

In deze warming-up heb ik één patroon gebruikt dat met key clicks gespeeld moet worden. Het patroon is hetzelfde voor het hele stuk. Ik heb het uitdagender gemaakt door harmonics toe te voegen op basis van dit patroon. De tweede partij is makkelijker voor als de eerste partij te snel is. Het is ook mogelijk om beide partijen als duet te spelen.

Get the sheet music for this piece:

Learn to play the extended techniques:

Also available