< Back to the list

235 Boismortier – Sarabande

Easy

Example and tutorials coming soon!

Normally we don’t like sound with air, but practicing wind sounds can help you develop a flexible embouchure. It also can have a misterious effect in music. Make sure you use enough support, energy and make articulation as clear as you would when playing with traditional sound.

Normaal gesproken houden we niet van klank met ruis, maar het oefenen van wind sounds kan je helpen een flexibel embouchure te ontwikkelen. Het kan ook een mysterieus effect hebben in muziek. Zorg voor voldoende ademsteun, energie en maak de articulatie zo duidelijk als je zou doen bij het spelen met traditioneel geluid.

Get the sheet music for this piece:

Learn to play the extended techniques:

Find more music with the same tags:

#Wind tones#Duet#Pieces#Boismortier, Joseph Bodin de

Also available