< Back to the list

238 Blavet – Adagio from ‘La Lumagne’

Medium

Example:

 

Ornamentation is very important in Baroque music. At that time, color trills were already being used to enrich the music. It’s fun to experiment a bit with that concept. You can play this piece with piano or play the bass line on a bass flute.

Versieringen zijn erg belangrijk in barokmuziek. In die tijd werden er al kleurtrillers gebruikt om de muziek te verrijken. Het is leuk om een beetje met dat concept te experimenteren. Je kunt dit stuk met piano spelen of de baslijn op een basfluit spelen.

Get the sheet music for this piece:

Learn to play the extended techniques:

Find more music with the same tags:

#Bisbigliando#Flute and piano#Pieces#Blavet, Michel

Also available