< Back to the list

255 The Siege of Limerick

Easy

Example:

 

Tutorial English:

 

Tutorial Nederlands:

One of the most fascinating techniques on the flute are multiphonics. Not only is their sound unique, everything we’ve learned about playing with the right support and airspeed to play a note well needs to be rethought. Two relatively easy multiphonics have been chosen for this piece. Don’t think too much about it and just go for it!

Een van de meest fascinerende technieken op de fluit zijn multiphonics. Niet alleen is hun geluid uniek, alles wat we hebben geleerd over spelen met de juiste ademsteun en luchtsnelheid om een noot goed te spelen, moet worden heroverwogen. Voor dit stuk is gekozen voor twee relatief gemakkelijke multiphonics. Denk er niet te veel over na en ga er gewoon voor!

Get the sheet music for this piece:

Learn to play the extended techniques:

Find more music with the same tags:

#Multiphonics#Flute solo#Traditional

Also available