< Back to the list

280 Graupner – Gavotte

Medium

Get the sheet music for this piece:

Tutorial English:

 

Tutorial Nederlands:

https://www.youtube.com/watch?v=kQdSVd9fqKo

Singing and playing brings many benefits. It improves your coordination and is good for the sound. In this exercise, the goal is to sing and play in unison. You don’t necessarily have to sing in the same octave as you play. In this arrangement, the second part of the musical sentence should always be sung. Of course, you can vary it yourself.

Zingen en spelen brengt veel goeds. Het verbetert je coördinatie en is goed voor de klank. In deze oefening is het de bedoeling dat je unisono zingt en speelt. Met je stem hoef je niet per se in het octaaf te zingen waarin je speelt. Bij dit arrangement moeten de nazinnen steeds gezongen worden. Je mag natuurlijk zelf vaiëren.

Get the sheet music for this piece:

Learn to play the extended techniques:

Find more music with the same tags:

#Sing & Play#Flute and piano#Pieces#Graupner, Christoph

Also available