< Back to the list

287 Berbiguier – Duet

Easy

Example/voorbeeld:

Tutorial English:

 

Tutorial Nederlands:

Tone bending provide flexibility. With this technique, you explore the airspeed/air pressure and it helps to experiment with finding the most optimal blowing angle. We often prefer to stick with the old because it works. That way, you never know if it could possibly be even better.

Toonbuigingen zorgen voor flexibiliteit. Je onderzoekt met deze techniek de luchtsnelheid / luchtdruk en het helpt om te experimenteren met het zoeken naar de meest optimale blaashoek. Vaak blijven we graag bij het oude omdat dit werkt. Daardoor weet je nooit of het misschien nog beter kan.

Get the sheet music for this piece:

Learn to play the extended techniques:

Find more music with the same tags:

#Tone bending#Duet#Pieces#Berbiguier, Benoit

Also available