< Back to the list

293 Fun with ‘Good To Be’

Easy

Get the sheet music for this piece:

Tutorial English:

 

Tutorial Nederlands:

 

In this exercise, we focus on harmonics. With each note, we increase the tension of the abdominal muscles and breath support a bit by playing a crescendo on the low note. Try to minimize movement in your embouchure and reach the next note by providing more support. Also, use vowels when playing the harmonics.

In deze oefening besteden we aandacht aan Harmonics. Bij letter stimuleren we de buikspieren en ademsteun door een crescendo te maken op de lage noot. Probeer je embouchure zo min mogelijk te bewegen en bereik de volgende noot door meer steun te geven. Gebruik bij het spelen van de harmonics ook vocalen.

Get the sheet music for this piece:

Learn to play the extended techniques:

Find more music with the same tags:

#Harmonics#Exercises#Playalong youtube#Mark Ambor

Also available