< Back to the list

308 Rosen Fra Fyn

Medium

Example/voorbeeld:

Tutorial English:

 

Tutorial Nederlands:

The melody of this round is easy and therefore perfect for practicing singing and playing. In the first variation you can sing a bass line and in the second variation you can sing and play the melody as a round. Ideal for practising coordination and intonation. It looks difficult, but once you get the hang of it, it’s fun!

De melodie van deze ronde is makkelijk en daarom perfect om te oefenen met zingen en spelen. In de eerste variant kun je een baslijn zingen en in de tweede variant kun je de melodie als een ronde zingen en spelen. Ideaal voor het oefenen van coördinatie en intonatie. Het lijkt moeilijk, maar als je het eenmaal onder de knie hebt, is het leuk!

Get the sheet music for this piece:

Learn to play the extended techniques:

Find more music with the same tags:

#Sing & Play#Flute solo#Traditional

Also available