Logo Flute Colors Extended techniques for flute

Flute Colors arrangements

Sheet music with extended techniques for flute

Here you can buy and download sheet music of arrangements with extended techniques for flute.

Variations on well know flute exercises, traditional songs, but also modern pop songs. From Drouet and Bach to Justin Bieber and Bruno Mars. Have fun with extended techniques for flute!


Filter downloads

Results order

Study guide

Difficulty

Technique

Category

Artist/composer

Easy/Medium

 228 Devienne – Duet No. 5 – Allegro

Devienne wrote numerous duets. This is one of them. I added flutter tongue to some of the notes. Flutter tongue is useful for working on support and for becoming aware of tension in the throat. Make the movement of the flutter tongue very small to prevent the intonation from rising.

Devienne schreef talrijke duetten. Dit is er een van. Bij sommige noten heb ik flutter tongue toegevoegd. Het oefenen van fluttertong is goed om aan ademsteun te werken en om eventuele spanning in de keel beter te voelen. Maak de beweging van de tong heel klein om te voorkomen dat de intonatie stijgt.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 224 Fun with ‘Green, Green Grass’

This warm up exercise adds simple exercises to warm up properly before starting your day. The wind sounds make your embouchure flexible, pizzicato is a good way to strengthen your tongue, tone bending to find the right angle and flutter tongue for awareness of tension and support.

Deze warming-upoefening bevat eenvoudige oefeningen om goed op te warmen voordat je aan je dag begint. De wind sounds maken je embouchure flexibel, pizzicato is een goede manier om je tong te versterken, toonbuigingen om de juiste blaashoek te vinden en flutter tongue voor bewustzijn van spanning en ademsteun.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Difficult

 218 An Italian Ground

A ‘ground’ is a bass line of a certain number of bars (often 8) that is repeated all the time while playing a melody with variations. This arrangement is a contemporary approach to this concept while extended techniques were added to the variations.

Een ‘ground’ is een baslijn van een bepaald aantal maten (vaak 8) die de hele tijd wordt herhaald terwijl een melodie met variaties wordt gespeeld. Dit arrangement is een eigentijdse benadering van dit concept, door de moderne speeltechnieken die aan de variaties zijn toegevoegd.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 216 Fun with ‘Everybody’s Got Somebody But Me’

This catchy pop song is perfect to start your daily routine. Fluttertongue is an interesting technique to practice support and to relax the throat, pizzicato helps you to improve the movement of the tongue, as well as the tongue stops and I have added wind tones to the exercise to activate the abdomen.

Dit aanstekelijke popnummer is perfect om je dagelijkse routine mee te beginnen. Flutter tongue is een interessante techniek om ademsteun te oefenen en de keel te ontspannen, pizzicato helpt je om de beweging van de tong te verbeteren, evenals de tongue stops en ik heb windtonen aan de oefening toegevoegd om de beweging van de buik te activeren.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 209 Händel – Gavotte

Flutter tongue is not a new technique. It was used as early as the 17th and 18th centuries during the Baroque period. In order to play fluttertongue well, we need a solid support. Therefore, practicing this technique will help you gain support. In addition, you can become aware of and release tension in the throat. Don’t force the sound by making the movement too big.

Fluttertong is geen nieuwe techniek. Het werd al in de 17e en 18e eeuw gebruikt tijdens de barokperiode. Om de flutter tongue goed te kunnen spelen, hebben we een stabiele ademsteun nodig. Daarom zal het oefenen van deze techniek je helpen om ademsteun te krijgen. Daarnaast kun je bewust worden van spanning in de keel en het loslaten. Forceer de klank niet door de beweging te groot te maken.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 200 O Little Town of Bethlehem

The flutter tongue in this Flute Colors arrangement imitates a drum. Be sure to play the full length of the notes and make the movement of the tongue very small while playing the flutter tongue.

De fluttertong in dit Flute Colors-arrangement imiteert een trommel. Zorg ervoor dat je de volledige lengte van de noten speelt en maak de beweging van de tong klein tijdens het spelen van de fluttertong.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy/Medium

 194 I Like The Flowers

If flowers don’t make you smile, then this song will. You can play it all day long. This Flute Colors arrangement can be played by one player, but is even more fun when played by multiple players. It starts with a basic pattern and then the song appears. You have the best effect with at least four players.

Als bloemen je niet laten glimlachen, dan doet dit nummer dat wel. Dit Flute Colors-arrangement kan door één speler worden gespeeld, maar is nog leuker als het door meerdere spelers wordt gespeeld. Het begint met een basispatroon en dan verschijnt het nummer. Het beste effect krijg je met minimaal vier spelers.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 193 Fun with ‘Bad Habits’

We probably all have bad habits. Practicing this exercise is not one of them! Wind sounds make your embouchure flexible, flutter tongue helps you get more support, pizzicato helps to improve your articulation and pitch bending is useful for finding the right and best angle of the day.

We hebben waarschijnlijk allemaal slechte gewoonten. Het doen van deze oefening hoort daar zeker niet bij! Wind sounds maken je embouchure flexibel, flutter tongue helpt je meer ademsteun te krijgen, pizzicato helpt je articulatie te verbeteren en tone bending is handig om de juiste en beste blaashoek van de dag te vinden.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Medium/Difficult

 189 Polly Wolly Doodle

At first glance this seems like a simple melody, but when you start playing this game, a big challenge comes your way. This exercise is most fun with four or more players. Each player chooses a technique and notehead and plays when the note is written. The goal is to get the melody flowing smoothly while all players play one note.

Op het eerste gezicht lijkt dit een simpele melodie, maar wanneer je dit spel begint te spelen, komt er een grote uitdaging op je pad. Deze oefening is het leukst met vier of meer spelers. Elke speler kiest een techniek en een nootkop en speelt wanneer de noot is geschreven. Het doel is om de melodie soepel te laten stromen terwijl alle spelers om de beurt één noot spelen.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy/Medium

 187 Fun with ‘Save Your Tears’

You don’t have to cry with this warm-up exercise. Bamboo tones help you discover new sounds and are useful for intonation. Playing the flutter tongue can help improve support and notice tension in the throat. Tongue stops are helpful for the coordination of the tongue and abdomen.

Huilen is niet nodig bij deze warming-up oefening. Bamboe tonen helpen je nieuwe klanken te ontdekken en zijn goed voor het oefenen van intonatie. Het spelen van de flutter tongue kan helpen de ademsteun te verbeteren en spanning in de keel op te merken. Tongstops zijn nuttig voor de coördinatie van de tong en de buik.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.