Logo Flute Colors Extended techniques for flute

Flute Colors arrangements

Sheet music with extended techniques for flute

Here you can buy and download sheet music of arrangements with extended techniques for flute.

Variations on well know flute exercises, traditional songs, but also modern pop songs. From Drouet and Bach to Justin Bieber and Bruno Mars. Have fun with extended techniques for flute!


Filter downloads

Results order

Study guide

Difficulty

Technique

Category

Artist/composer

Easy

 272 Mozart – Là ci darem la mano

“Là ci darem la mano” is an aria from Mozart’s Don Giovanni. “There we will hold hands.” A beautiful melody. I have arranged it for easy flute quintet. The melody is divided into all five parts so that each player plays a part of the melody and accompaniment.

“Là ci darem la mano” is een aria uit Mozarts Don Giovanni. “Daar zullen we elkaars hand vasthouden.” Een mooie melodie. Ik heb het gearrangeerd voor eenvoudig fluitkwintet. De melodie is verdeeld over de vijf partijen zodat elke speler een deel van de melodie en begeleiding speelt.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 253 Tomorrow Shall Be My Dancing Day

Officially this is a Christmas Carol, but the melody is so beautiful that you can play it all year round. Practicing flutter tongue is helpful for support and awareness of tension in the throat. Make the movement of the flutter tongue very small. Note the intonation. Playing flutter tongue for long periods of time can be challenging. Keep enough support and make sure the airspeed is high enough for the tones.

Officieel is dit een Christmas Carol, maar de melodie is zo mooi dat je hem het hele jaar door kunt spelen. Het oefenen van flutter tongue is nuttig voor ademsteun en het maakt je bewust van eventuele spanning in de keel. Maak de beweging van de flutter tongue heel klein. Let op de intonatie. Het langdurig spelen van flutter tongue kan een uitdaging zijn. Houd voldoende steun en zorg dat de luchtsnelheid hoog genoeg is voor de tonen.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 252 El Vito

This song is fun to play with four flutes. The fourth part works very well on the bass flute. Parts 2 and 3 should be played with wind sounds without the traditional flute sound. Play energetically and lightly. Part one has to play flutter tongue every now and then.

Dit stuk is leuk om met vier fluiten te spelen. De vierde partij werkt heel goed op de basfluit. Partij 2 en 3 moeten worden gespeeld met wind sounds zonder de traditionele fluitklank. Speel energiek en licht. Partij 1 moet af en toe flutter tongue spelen.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 239 Hugot – Melody No. 12

Tension and relaxation are very important in music. This simple melody by Hugot is great for practicing tension and relaxation in music. Flutter tongue was added to tones that give tension. Feel free to add more if you feel like it.

Spanning en ontspanning zijn erg belangrijk in muziek. Deze eenvoudige melodie van Hugot is geweldig voor het oefenen van spanning en ontspanning in muziek. Fluttertongue werd toegevoegd aan tonen die spanning geven. Voel je vrij om meer toe te voegen als dat goed voelt.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 237 Fun with ‘Words’

In this exercise we have fun not only with words, but also with extended techniques. Throughout the exercise we play only one motif of three/four measures in different ways. If you like create your own variation!

In deze oefening hebben we niet alleen plezier met woorden, maar ook met moderne speeltechnieken. Tijdens de oefening spelen we slechts één motief van drie/vier maten op verschillende manieren. Als je wilt, maak dan ook je eigen variatie!

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy/Medium

 228 Devienne – Duet No. 5 – Allegro

Devienne wrote numerous duets. This is one of them. I added flutter tongue to some of the notes. Flutter tongue is useful for working on support and for becoming aware of tension in the throat. Make the movement of the flutter tongue very small to prevent the intonation from rising.

Devienne schreef talrijke duetten. Dit is er een van. Bij sommige noten heb ik flutter tongue toegevoegd. Het oefenen van fluttertong is goed om aan ademsteun te werken en om eventuele spanning in de keel beter te voelen. Maak de beweging van de tong heel klein om te voorkomen dat de intonatie stijgt.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 224 Fun with ‘Green, Green Grass’

This warm up exercise adds simple exercises to warm up properly before starting your day. The wind sounds make your embouchure flexible, pizzicato is a good way to strengthen your tongue, tone bending to find the right angle and flutter tongue for awareness of tension and support.

Deze warming-upoefening bevat eenvoudige oefeningen om goed op te warmen voordat je aan je dag begint. De wind sounds maken je embouchure flexibel, pizzicato is een goede manier om je tong te versterken, toonbuigingen om de juiste blaashoek te vinden en flutter tongue voor bewustzijn van spanning en ademsteun.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Difficult

 218 An Italian Ground

A ‘ground’ is a bass line of a certain number of bars (often 8) that is repeated all the time while playing a melody with variations. This arrangement is a contemporary approach to this concept while extended techniques were added to the variations.

Een ‘ground’ is een baslijn van een bepaald aantal maten (vaak 8) die de hele tijd wordt herhaald terwijl een melodie met variaties wordt gespeeld. Dit arrangement is een eigentijdse benadering van dit concept, door de moderne speeltechnieken die aan de variaties zijn toegevoegd.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 216 Fun with ‘Everybody’s Got Somebody But Me’

This catchy pop song is perfect to start your daily routine. Fluttertongue is an interesting technique to practice support and to relax the throat, pizzicato helps you to improve the movement of the tongue, as well as the tongue stops and I have added wind tones to the exercise to activate the abdomen.

Dit aanstekelijke popnummer is perfect om je dagelijkse routine mee te beginnen. Flutter tongue is een interessante techniek om ademsteun te oefenen en de keel te ontspannen, pizzicato helpt je om de beweging van de tong te verbeteren, evenals de tongue stops en ik heb windtonen aan de oefening toegevoegd om de beweging van de buik te activeren.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 209 Händel – Gavotte

Flutter tongue is not a new technique. It was used as early as the 17th and 18th centuries during the Baroque period. In order to play fluttertongue well, we need a solid support. Therefore, practicing this technique will help you gain support. In addition, you can become aware of and release tension in the throat. Don’t force the sound by making the movement too big.

Fluttertong is geen nieuwe techniek. Het werd al in de 17e en 18e eeuw gebruikt tijdens de barokperiode. Om de flutter tongue goed te kunnen spelen, hebben we een stabiele ademsteun nodig. Daarom zal het oefenen van deze techniek je helpen om ademsteun te krijgen. Daarnaast kun je bewust worden van spanning in de keel en het loslaten. Forceer de klank niet door de beweging te groot te maken.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

SPONSORED BY: