Flute Colors arrangements

Sheet music with extended techniques for flute

Here you can buy and download sheet music of arrangements with extended techniques for flute.

Variations on well know flute exercises, traditional songs, but also modern pop songs. From Drouet and Bach to Justin Bieber and Bruno Mars. Have fun with extended techniques for flute!


Filter downloads

Results order

Study guide

Difficulty

Technique

Category

Artist/composer

Medium

 309 Braun – Allemanda

Sometimes I discover a composer unknown to me who is quite interesting. This was the case with Jean-Daniel Braune. I found one of his pieces. And when I looked on YouTube, I found out that he is quite famous… Well, you can’t know everything. This Allemanda from one of his solo pieces is great for experiencing the benefits of practising harmonics. A real puzzle in the beginning!

Soms ontdek ik een voor mij onbekende componist die best interessant is. Dit was het geval bij Jean-Daniel Braune. Ik heb een van zijn stukken gevonden. En toen ik op YouTube keek, kwam ik erachter dat hij best bekend is… Nou ja, je kunt niet alles weten. Deze Allemanda uit een van zijn solostukken is geweldig om de voordelen van het oefenen van harmonics te ervaren. Een echte puzzel in het begin!

Medium

 308 Rosen Fra Fyn

The melody of this round is easy and therefore perfect for practicing singing and playing. In the first variation you can sing a bass line and in the second variation you can sing and play the melody as a round. Ideal for practising coordination and intonation. It looks difficult, but once you get the hang of it, it’s fun!

De melodie van deze ronde is makkelijk en daarom perfect om te oefenen met zingen en spelen. In de eerste variant kun je een baslijn zingen en in de tweede variant kun je de melodie als een ronde zingen en spelen. Ideaal voor het oefenen van coördinatie en intonatie. Het lijkt moeilijk, maar als je het eenmaal onder de knie hebt, is het leuk!

Easy/Medium

 307 A La Claire Fontaine

The lyrics of this popular French song were written between the 15th and 18th centuries. It is said that there are more than 500 versions of this song. Now we have one more! The melody is perfect for practicing bamboo tones. Useful for flexibility and intonation.

De tekst van dit populaire Franse lied is geschreven tussen de 15e en 18e eeuw. Er wordt gezegd dat er meer dan 500 versies van dit nummer zijn. Nu hebben we er nog één! De melodie is perfect voor het oefenen van bamboetonen. Goed voor flexibiliteit en intonatie.

Medium

 306 Fun with ‘Before You Leave Me’

‘Darling, handle me with care’ is the opening line of this song. We can say the same for the extended techniques in this exercise and for your embouchure. The harmonics in particular make this exercise a real workout for the lips and support. Handle with care!

‘Darling, handle me with care’ is de openingszin van dit nummer. Hetzelfde kunnen we zeggen voor de moderne technieken in deze oefening en voor je embouchure. Vooral de harmonics maken deze oefening tot een echte workout voor de lippen en ademsteun. Handle with care!

Easy

 305 Flöte Aktuell: Fun with ‘Strangers’

This is the first Flute Colors exercise written for the Magazine ‘Flöte Aktuell’. The exercise includes tone bending, wind sounds and key clicks.

Dit is het eerste Flute Colors arrangement voor het tijdschrift Flöte Aktuell. In de oefening komen tone bending, wind sounds en key klicks voor.

Easy

 302 Corrette – March

One of the challenges with circular breathing is blowing with inflated cheeks. In this arrangement you can practice inflating the cheeks and slowly deflating them. A perfect preparation for circular breathing. And even if you don’t necessarily want to learn circular breathing, this is a useful exercise for sound and flexibility.

Een van de uitdagingen bij circular breathing is het blazen met bolle wangen. In dit arrangement kun je oefenen met het bol laten worden van de wangen en het langzaam leeg laten lopen van de wangen. Een perfecte voorbereiding voor circular breathing. En ook als je niet per se circular breathing wilt leren is dit een nuttige oefening voor klank en flexibiliteit.

Easy

 301 Fun with ‘I Don’t Wanna Know’

An exercise for flexibility, tone and articulation. Pitch bends provide flexibility and help you find the best blowing angle. Tongue stops and pizzicato/slap tongue are intensive exercises for the tongue and ensure even better tongue movement and therefore better articulation.

Een oefening voor flexibiliteit, toon en articulatie. Toonbuigingen zorgen voor flexibiliteit en helpen bij het blijven vinden van de beste blaashoek. Tongue stops en pizzicato/slap tongue zijn intensieve oefeningen voor de tong en zorgen voor een nog betere tongbeweging en dus ook een betere articulatie.

Easy

 299 Susato – Mohrentanz

Studying flutter tongue is great for strengthening your support and relaxing your throat. Make sure to keep the airflow powerful and consistent. Don’t make the movement of your tongue too big, otherwise the intonation may rise. A subtle tongue movement is perfect.

Het studeren van flutter tongue is geweldig voor het versterken van je ademsteun en het ontspannen van je keel. Zorg ervoor dat je luchtstroom krachtig en constant blijft. Houd de beweging van je tong niet te groot, anders kan de intonatie stijgen. Een subtiele tongbeweging is perfect.

Medium/Difficult

 295 Tulou – Duet No. 25

Tulou was an important flutist in his time. He wrote a flute method for his students that provided a solid foundation. We now use one of the duets from this method to practice singing and playing. It’s a beautiful challenge that Tulou probably hadn’t even thought of himself.

Tulou was een belangrijke fluitist in zijn tijd. Hij schreef een fluitmethode voor zijn studenten die zorgde voor een stevige basis. Een van de duetten uit deze methode gebruiken we nu om het zingen en spelen te oefenen. Een mooie uitdaging die Tulou zelf waarschijnlijk nog niet bedacht had.

Easy/Medium

 294 Doraji

In this arrangement, we use bamboo tones to play this beautiful Korean traditional. It will probably go faster if you memorize the fingerings first. Then you can start working on the melody. It’s a fun brainteaser that also creates a unique sound.

In dit arrangement gebruiken we bamboetonen om deze mooie Koreaanse traditional te spelen. Het gaat waarschijnlijk het snelst als je de grepen uit je hoofd leert. Daarna kun je aan de slag met de melodie. Een leuke brainteaser die ook nog eens zorgt voor een bijzondere klank.