Flute Colors arrangements

Sheet music with extended techniques for flute

Here you can buy and download sheet music of arrangements with extended techniques for flute.

Variations on well know flute exercises, traditional songs, but also modern pop songs. From Drouet and Bach to Justin Bieber and Bruno Mars. Have fun with extended techniques for flute!


Filter downloads

Results order

Study guide

Difficulty

Technique

Category

Artist/composer

Medium/Difficult

 295 Tulou – Duet No. 25

Tulou was an important flutist in his time. He wrote a flute method for his students that provided a solid foundation. We now use one of the duets from this method to practice singing and playing. It’s a beautiful challenge that Tulou probably hadn’t even thought of himself.

Tulou was een belangrijke fluitist in zijn tijd. Hij schreef een fluitmethode voor zijn studenten die zorgde voor een stevige basis. Een van de duetten uit deze methode gebruiken we nu om het zingen en spelen te oefenen. Een mooie uitdaging die Tulou zelf waarschijnlijk nog niet bedacht had.

Medium/Difficult

 271 Come, Follow Me!

Singing and playing is good for your sound. It relaxes the throat and makes you aware of the space in your mouth and throat. In addition, if you like a challenge, try singing and playing this melody as a round. Start slowly and you’ll see it’s easier than it sounds.

Zingen en spelen is goed voor je klank. Het ontspant de keel en maakt je bewust van de ruimte in je mond en keel. Als je daarnaast van een uitdaging houdt, probeer dan eens deze melodie als een canon te zingen en te spelen. Begin langzaam en je zult zien dat het makkelijker is dan je misschien denkt.

Medium/Difficult

 259 The Robin

This time the bird doesn’t sing, but we do. Adding your voice to your flute playing is an interesting feeling. Suddenly everything you are used to changed. Not only good for coordination, but also for developing sound.

Deze keer zingt de vogel niet, maar wij wel. Je stem toevoegen aan je fluitspel is een interessant gevoel. Plots veranderde alles wat je gewend was. Niet alleen goed voor de coördinatie, maar ook voor het ontwikkelen van klank.

Easy/Medium

 258 Spring’s Message

Making a simple melody challenging. I love it! Just like this melody. It’s easy at first glance, but playing bamboo tones with alternative fingerings makes it very challenging. Get familiar with the fingerings first, then have fun with the piece!

Een simpele melodie uitdagend maken. Ik hou ervan! Net als deze melodie. Op het eerste gezicht is het gemakkelijk, maar het spelen van bamboetonen met alternatieve grepen maakt het erg uitdagend. Raak eerst vertrouwd met de grepen en heb dan plezier met het stuk!

Easy/Medium

 251 Pease Pudding Hot

This duet/quartet makes working on intonation very interesting. First play the first and second part together. Use tone bending to make it sound like only one flute is playing. Then add parts 3 and 4 to make it even more challenging.

Dit duet/kwartet maakt het werken aan intonatie erg interessant. Speel eerst de eerste en tweede partij samen. Gebruik tone bending om het te laten klinken alsof er maar één fluit speelt. Voeg dan partij 3 en 4 toe om het nog uitdagender te maken.

Difficult

 231 Mozart – March of the Priests

This piece from Mozart’s Zauberflöte is beautiful and peaceful. It is perfect for practicing singing and playing. A real challenge for coordination. If you want more of a challenge, sing the high part and play the low part. If you want less of a challenge, sing and play the first part simultaneously.

Dit stuk uit de Zauberflöte van Mozart is mooi en vredig. Het is perfect voor het oefenen van zingen en spelen. Een echte uitdaging voor coördinatie. Als je meer uitdaging wilt, zing dan de eerste partij en speel de lage partij. Als je minder uitdaging wilt, zing en speel dan de eerste partij unisono.

Medium

 229 Fun with ‘Late Night Talking’

With this exercise you can work on precise finger movements, intonation and coordination. Feel free to vary the exercise and improvise as much as you can. Singing and playing in particular can be a challenge. Have fun with it!

Met deze oefening kun je werken aan precieze vingerbewegingen, intonatie en coördinatie. Varieer gerust met de oefening en improviseer zoveel als je kunt. Vooral zingen en spelen kan een uitdaging zijn. Het belangrijkste is dat je plezier maakt!

Medium/Difficult

 221 When A Weary Task

It is always a lot of fun to work on singing and playing. Not only the sound benefits of practicing this technique, it is also a real challenge for coordination.

Het is altijd erg leuk om aan zingen en spelen. Het is niet alleen goed voor het verbeteren van je klank, het is ook een echte uitdaging voor de coördinatie.

Medium/Difficult

 211 Corelli – Sarabande

Singing and playing is good for many things. It helps us open up our sound and improves support. In this exercise we have to sing a very different part than we have to play. So this is also an exercise in coordination.

Zingen en spelen is goed voor veel dingen. Het helpt ons om de klank te openen en de ademsteun te verbeteren. In deze oefening moeten we een heel andere partij zingen dan we moeten spelen. Dit is dus ook een oefening in coördinatie.

Easy

 201 Fun with Cozy Little Christmas

‘Everybody’s in a hurry, in a flurry’. That’s how this song begins. Well, you can relax a little with these embouchure exercises. Practice flexibility with tone bending and a relaxed embouchure with ghost harmonics while enjoying this jolly Christmas song.

‘Everybody’s in a hurry, in a flurry’. Zo begint dit lied. Nou, je kunt een beetje ontspannen met deze embouchure-oefeningen. Oefen flexibiliteit met tone bending en een ontspannen embouchure met ghost harmonics terwijl je geniet van dit vrolijke kerstlied.