Flute Colors arrangements

Sheet music with extended techniques for flute

Here you can buy and download sheet music of arrangements with extended techniques for flute.

Variations on well know flute exercises, traditional songs, but also modern pop songs. From Drouet and Bach to Justin Bieber and Bruno Mars. Have fun with extended techniques for flute!


Filter downloads

Results order

Study guide

Difficulty

Technique

Category

Artist/composer

Easy/Medium

 260 Fun with ‘Call It Love’

Practicing pizzicato is helpful for strengthening the tongue. This exercise starts out easy, but gradually becomes more challenging. And when you’re done with the exercise, you can do it all over again!

Het oefenen van pizzicato is nuttig voor het versterken van de tong. Deze oefening begint eenvoudig, maar wordt geleidelijk uitdagender. En als je klaar bent met de oefening, kun je de oefening nog een keer spelen!

Easy

 254 Fun with ‘Shake It Off’

A good start to your daily flute study is this exercise on the pop song ‘Shake It Off’. By gradually moving from normal sound to wind sound, your embouchure is ready to go and very flexible. Combining the wind sounds with ‘Cha’ helps to increase support and tone bending is useful not only for intonation and embouchure, but also for finding the right angle.

Een goed begin van je dagelijkse fluitstudie is deze oefening op de popsong ‘Shake It Off’. Door geleidelijk van normaal geluid naar wind sound te gaan, is je embouchure klaar voor gebruik en zeer flexibel. Het combineren van de windgeluiden met ‘Cha’ helpt om de ademsteun te vergroten en tone bending is niet alleen nuttig voor intonatie en embouchure, maar ook voor het vinden van de juiste blaashoek.

Easy

 249 Fun with ‘Celestial’

This exercise starts with notes to play in the traditional way. Then tone bending, wind sounds and tongue stops are added. Tone bending and wind sounds are helpful to find the right embouchure and improve the sound, tongue stops help you improve the movement of the tongue in combination with the abdomen.

Deze oefening begint met noten om op de traditionele manier te spelen. Vervolgens zijn tone bending, wind sounds en tongue stops toegevoegd. Tone bending en wind sounds helpen om het juiste embouchure te vinden en de klank te verbeteren, tongue stops helpen je om de beweging van de tong in combinatie met de buik te verbeteren.

Medium/Difficult

 241 Fun with ‘It’s Me And You This Christmas’

Singing and playing and multiphonics are the techniques we can practice with this exercise. Both techniques invite you to work on coordination because we have to do two things at once. A challenge but well worth it!

Zingen en spelen en multiphonics zijn de technieken die we kunnen oefenen met deze oefening. Beide technieken dagen je uit te werken aan coördinatie omdat we twee dingen tegelijk moeten doen. Een uitdaging die zeker de moeite waard is!

Easy

 237 Fun with ‘Words’

In this exercise we have fun not only with words, but also with extended techniques. Throughout the exercise we play only one motif of three/four measures in different ways. If you like create your own variation!

In deze oefening hebben we niet alleen plezier met woorden, maar ook met moderne speeltechnieken. Tijdens de oefening spelen we slechts één motief van drie/vier maten op verschillende manieren. Als je wilt, maak dan ook je eigen variatie!

Easy

 233 Fun with ‘Solo Para Ti’

Let’s hold onto the memory of summer a little longer with this catchy song. This time three techniques to work on the support: jetwhistle, tongue stops and harmonics and two techniques to work on the embouchure: harmonics and wind sounds.

Laten we de herinnering aan de zomer nog even vasthouden met dit aanstekelijke nummer. Deze keer drie technieken om aan de ademsteun te werken: jetwhistle, tongstops en harmonics en twee technieken om aan het embouchure te werken: harmonics en wins sounds.

Medium

 229 Fun with ‘Late Night Talking’

With this exercise you can work on precise finger movements, intonation and coordination. Feel free to vary the exercise and improvise as much as you can. Singing and playing in particular can be a challenge. Have fun with it!

Met deze oefening kun je werken aan precieze vingerbewegingen, intonatie en coördinatie. Varieer gerust met de oefening en improviseer zoveel als je kunt. Vooral zingen en spelen kan een uitdaging zijn. Het belangrijkste is dat je plezier maakt!

Easy/Medium

 225 Fun with ‘I Ain’t Worried’

Working on multiphonics is useful for many things. Become aware of the space in your mouth, air pressure, auditory skills. To work on finger movements a bit I’ve added key clicks with and without flute sound and to work on supporting I added harmonics. Relax and practise with an open mind.

Werken aan multiphonics is voor veel dingen nuttig. Word je bewust van de ruimte in je mond, luchtdruk, auditieve vaardigheden. Om wat aan vingerbewegingen te werken heb ik key clicks met en zonder fluitklank toegevoegd en om aan de ademsteun te werken heb ik harmonics toegevoegd. Ontspan en oefen met een open mind.

Easy

 224 Fun with ‘Green, Green Grass’

This warm up exercise adds simple exercises to warm up properly before starting your day. The wind sounds make your embouchure flexible, pizzicato is a good way to strengthen your tongue, tone bending to find the right angle and flutter tongue for awareness of tension and support.

Deze warming-upoefening bevat eenvoudige oefeningen om goed op te warmen voordat je aan je dag begint. De wind sounds maken je embouchure flexibel, pizzicato is een goede manier om je tong te versterken, toonbuigingen om de juiste blaashoek te vinden en flutter tongue voor bewustzijn van spanning en ademsteun.

Easy

 220 Fun with ‘Stay’

This warm-up exercise is helpful for relaxing the embouchure. The bamboo tones should be played with a relaxed and focussed embouchure and the same goes for the whisper tones. Do not try to play the notated notes in the letter B and D. Just use the fingerings and see what happens.

Deze warming-up is nuttig om het embouchure te ontspannen. Speel de bamboetonen met een ontspannen en gefocust embouchure. Hetzelfde geldt voor de whisper tones. Probeer niet de genoteerde noten in de letter B en D te spelen. Gebruik gewoon de greep en kijk wat er gebeurt.